glava dokumentov

Zadeva: Izobraževanje »Informatik LIS Lisjak«  in "Ocenjevanje trofej"

Lovske družine obveščamo, da smo razpisali izobraževanje »Informatik LIS Lisjak«  in "Ocenjevanje trofej".

 

Izobraževanji bomo izvedli v PONEDELJEK, 28.11.2022  ob  16:00 uri »Informatik LIS Lisjak«  ob  18:00 uri »Ocenjevanje trofej« 

 

v predavalnici Lovske zveze Maribor, Tržaška cesta 65, Maribor

 

 

Prijave na izobraževanje podajte preko aplikacije LISJAK;

 

  • Izobraževanje/nov/predlog za izobraževanje/ Informatik LIS Lisjak (MARIBOR) najkasneje do nedelje, 27.11.2022.
  • Izobraževanje/nov/predlog za izobraževanje/ Ocenjevanje trofej (MARIBOR) najkasneje do nedelje, 27.11.2022.

Izobraževanje je namenjeno samo članom LD LZM in je zanje brezplačno.
Lovski zdravo!
Strokovna služba LZ Maribor