glava dokumentov 100let

LZM-1057/2022

Maribor, 23. december 2022

 

-     vsem LD LZM

 

V času od decembra 2022 do februarja 2023 morajo pooblaščenci upravljavcev lovišč vnesti še preostale vnose podatkov. Več dela bodo imeli tisti, ki tega med letom niso opravljali sproti.

Pregled odvzema in izgub divjadi  in popravki zaključenih vnosov

Lovske družine izvedite v dneh do 9.1.2023 družinsko ocenjevanje trofej divjadi odvzete v letu 2022 in kategorizacijo po spolni in starostni strukturi.

 

V času  od 15. 11. 2022 do 9. 1. 2023 imate v Lisjaku možnost popravkov ali vnosa manjkajočih podatkov biološke in transportne mase, mase trofeje in točk CIC, spola in starosti, vse v zavihku Odstrel in izgube>kategorizacija>leto 2022.

Na OZUL-ih smo začeli s pripravami na kategorizacije za odvzeto divjad v letu 2022.

 

Časovni razpored kategorizacije, bo v vse LD posredovan v prvih dneh januarja 2023.

Lovišča Slovensko goriškega LUO, bodo imela kategorizacijo 14.1.2023 na LZ Maribor.

Lovišča Pohorskega LUO, bodo imela kategorizacijo 21.1.2023 na LZ Maribor.

Lovišča Pohorskega LUO – Koroški del, bodo imela kategorizacijo 28.1.2023.

 

 

Lovska škoda v letu 2022 – realizacija

Vnos škodnih primerov v modul Škoda – objekti do 31. 12. 2022! , v kolikor želite, da bodo vključene v LNL za leto 2022.

Le podatki iz zaključenih zapisov se samodejno prenašajo v LNL, preglednica III/a in III/b. Podatki o zaključenih zapisih po tem datumu se prenašajo v realizacijo LNL 2023.

Letni načrt lovišča za leto 2022 – realizacija ter Osnutek LNL za leto 2023

Vnos podatkov o opravljenih opravilih/delih v življenjskem okolju divjadi v Letni načrt lovišča za leto 2022 – realizacija, do 31. 1. 2023!.

 

Z letošnjim letom je sprememba, ker so načrti dvoletni zato mora biti do 31.1.2023 Letni načrt lovišča 2022 »status 6/6 realizacija LD zaključena«, Letni načrt lovišča 2023 »status 2/6 plan LD zaključen«, Načrt odstrela 2023 pa zaključeno LD.

 

Podatki o iskanjih (zaledovanjih) ranjene divjadi ali kontrolnih pregledih nastrelov

V modulu Kinologija>iskanja zaključite zapise do 31. 12. 2022!

Priporočilo: vnos iskanj, ki vsebuje vse zahtevane podatke, shranite in takoj zaključite.

 

Rok »do« pomeni zadnji dan, ko so vnosi še mogoči.

 

 

 

Na sedežu Lovske zveze Maribor, lahko lovske družine naročite za družinska ocenjevanja trofej in kategorizacije,  kartončke za trofeje srnjaka, gamsa, jelena….

 

Pisarna LZM bo v času praznikov od 27.12.2022 do 2.1.2023 zaprta. Izjemoma bo v sredo, 28.12. v pisarni prisotna računovodja.

 

 

 

Želim vam uspešno delo in prijetne božično novoletne praznike!

 

  

Lovski zdravo!

      Strokovna služba LZ Maribor

                Božidar Kunej