Pregled in ocena odstrela in izgub divjadi za leto 2022 v Slovensko goriškem LUO

 

Kategorizacija uplenjene ali drugače odvzete divjadi V LETU 2022 v loviščih Slovensko goriškega LUO bo;

 v soboto 14.1.2023 od 8.00 ure dalje v prostorih Lovske zveze Maribor, Tržaška cesta 65, Maribor

 po naslednjem razporedu:

Ura

                                            LD

8:00

LD Malečnik – Košaki   in   LD Pobrežje - Miklavž

8:30

LD Pernica   in   LD Duplek

9:00

LD Pesnica - Jarenina   in  LD Lenart      

9:30

LD Voličina  in   LD Sv. Ana

10:00

LD Dobrava v Slovenskih goricah   in   LD Benedikt

10:30

LD Velka   in   LD Paloma Sladki Vrh

11:00

LD Sv. Jurij Jurovski Dol   in   LD Šentilj v Slovenskih goricah

11:30

LD Jakob  in  LD Cigonca  

11:50

LD Laporje    in    LD Črešnjevec,

12:15

LD Starše      in    LD Rače

12:40

LD Kungota   ,   LD Kamnica   ,   LD Polskava