glava dokumentov 100let

 

Prijave na teoretično usposabljanje kandidatov za lovski izpit v letu 2023

 

Vse lovske družine Lovske zveze Maribor obveščamo, da bomo v skladu s prenesenimi nalogami LZS v tem letu izvajali teoretično usposabljanje kandidatov za opravljanje lovskega izpita.

Pred leti so bila sprejeta nova Navodila za izvajanje praktičnega in teoretičnega dela lovskega izpita ter vodenje zbirk podatkov.

 

Vaše lovske pripravnike in pripravnice (v nadaljevanju pripravnik), ki so ali pa še bodo opravili praktični del lovskega izpita v vaši LD obveščamo, da je v aplikaciji LISJAK odprta prijava na tečaj teoretičnega usposabljanja kandidatov za lovski izpit v letu 2023.

  

Prijave podajte preko aplikacije LISJAK; Izobraževanje/nov/predlog za izobraževanje/Lovski izpit (MARIBOR) do vključno ponedeljka, 30.1.2023.

Datum začetka teoretičnega usposabljanja kandidatov za lovski izpit je v soboto, 4.2.2023.

 

 Lovski pripravnik svobodno izbira med razpisanimi tečaji za teoretični del lovskega izpita.

Lovskega pripravnika prijavi na tečaj za teoretični del lovskega izpita upravljavec lovišča.

Lovskega pripravnika, ki ni član lovske družine, upravljavke lovišča oziroma ni zaposlen pri upravljavcu lovišča s posebnim namenom in lovskega pripravnika, ki je zaposlen pri upravljavcu lovišča s posebnim namenom, v aplikaciji LIS Lisjak prijavi Strokovna služba LZS.

 

Opravljen praktični del lovskega izpita, opravljen preizkus znanja o ravnanju z orožjem in pozitivno ocenjeno znanje vseh vsebin teoretičnega dela lovskega izpita ter poravnane vse finančne obveznosti so pogoji za pristop k zaključnemu delu lovskega izpita. Lovskega pripravnika prijavi k zaključnemu delu lovskega izpita vodja tečaja. Ob prijavi k zaključnemu delu lovskega izpita mora lovski pripravnik vodji tečaja predložiti dnevnik lovskega pripravnika. 

Stroške tečaja plača lovski pripravnik

 

Lovski zdravo!   

 

Vodja izobraževanja pri LZM

Ivan Žižek