Sklep o določitvi nujnih ukrepov v zvezi s pojavi aviarne influence

V Uradnem listu RS, št. 29/23 z dne 7. 3. 2023 je bil objavljen Sklep o določitvi nujnih ukrepov v zvezi s pojavi aviarne influence, v katerem so določeni ukrepi, ki veljajo na celotnem ozemlju Slovenije.

Informacije o bolezni in stanje glede aviarne influence najdete na spletni strani Uprave.