glava dokumentov 100let

 

Izobraževanje »Začetni tečaj za usposobljeno osebo in Obnovitveni tečaj za usposobljeno osebo«

LD obveščamo in pozivamo, da preverite veljavnost opravljenih izobraževanj vaših »Usposobljenih oseb-preglednikov divjačine«, kajti veljavnost pooblastila za opravljanje tovrstnih pregledov je 5let.

 

V ta namen bo LZM izvedla za člane LD naše Zveze, kakor tudi za člane LD ostalih OLZ izobraževanje za »Začetni tečaj za usposobljeno osebo in Obnovitveni tečaj za usposobljeno osebo«

 

 

Prijave za obe izobraževanji podajte preko aplikacije LISJAK; Izobraževanje/nov/predlog za izobraževanje/ Začetni tečaj za usposobljeno osebo, Nadaljevalni tečaj za usposobljeno osebo  (MARIBOR) do vključno ponedeljka, 27.3.2023.

 

 

Predavanje bomo izvedli za:           

- Začetni tečaj za usposobljeno osebo v četrtek, 30.3.2023 ob 17:00 uri

                                                                                                                    petek, 31.3.2023 ob 17:00

 

 - Obnovitveni tečaj za usposobljeno osebopetek, 31.3.2023 ob 17:00 uri

 

 

 

Oboje bo izvedeno v  predavalnici Lovske zveze Maribor, Tržaška cesta 65, Maribor  (na hrbtni strani stavbe bivšega OBI-ja, Poslovni vhod 1- prvo nadstropje).

 

Prosimo vas, da v aplikaciji Lisjak preverite pravilni e-mail prijavljenega kandidata!

Obvestilo o izobraževanju in gradivo bo  prijavljenim kandidatom poslano izključno po elektronski pošti na v Lisjaku naveden e-naslov.

 

 

Izobraževanje je plačljivo, cena bo oblikovana glede na število prijavljenih kandidatov.

 

 

 

 

Lovski zdravo!