Lovska zveza Maribor

Cesta XIV. divizije 36

2000  MARIBOR

Zadeva:  Korespodenčna seja UO LZ Maribor

Na podlagi določil 18. člena Pravil LZ Maribor sklicujem korespodenčno sejo UO LZ Maribor, zaradi potrditve zasedbe delovnega mesta strokovnega tajnika LZ Maribor.

Predlagam naslednji sklep:

Sklep št.1: Strinjam se s sklicem korespodenčne seje.

                       da                                                             ne

Na podlagi sklepa Komisije za izbor delovnega mesta strokovnega tajnika LZM predlagam, da to delovno mesto zasede Andrej Ivančič od 1.1.2013 do 31.12.2013.

Sklep št.2: Na delovno mesto strokovnega tajnika LZM se sprejme Andreja Ivančiča za čas od 1.1.2013 do 31.12.2013.

                          da                                                               ne

Lovski zdravo!

                                                                                                Predsednik LZ Maribor

                                                                                                      Marjan Gselman

Na sklepe klicane korespodenčne seje so se strinjali:

Marjan Gselman                Zdravko Brezovšek

Štefan Cmrečnjak              Borut Mithans

Ivan Žižek                          Miro Knez

Franci Ornik                       predsednik NO Boris Rožman

Franc Krivec                       nista se odzvala: Dušan Volmajer in Drago Vešner

Bojan Urbančič

Rudi Majer

Boštjan Plaznik