LZ Maribor


AI BK

Maribor 4. december 2014

 

-     vsem LD POZUL

 

O K R O Ž N I C A   št. 10 / 2014

 Lovske družine Pohorskega območnega združenja upravljavcev lovišč  (POZUL) obveščamo,  da je v četrtek 11.12.2014 sklicana redna seja IO POZUL, ki je tudi zadnja pred letno kategorizacijo. Ena izmed točk dnevnega reda bo pregled realizacije odvzema divjadi iz lovišč.

 Zaradi izdelave analize odvzema, nujno potrebujejo ažurne podatke. LD morajo načeloma sproti, vendar najkasneje do 5. za obdobje prejšnjega meseca vnašati podatke o odvzemih v LIS. V mesecih intenzivnega odstrela pa tedensko!

 Pri pregledu evidence vnosov odvzema  v aplikacijo Lisjak je bilo zopet ugotovljeno,  da nekatere LD močno zaostajajo in sicer:  

 

zadnji vnos v LIS-Lisjak

LD

Boč na Kozjaku

25.10.2014

LD

Bukovje

4.11.

LD

Dolič

12.10.

LD

Dravograd

1.10.

LD

Gradišče

29.10.

LD

Koprivna

3.11.

LD

Mislinja

30.10.

LD

Remšnik

2.11.

 Vodstva vseh LD, nujno naprošamo, da  preverijo vnose in izvedejo zadnje ažuracije odvzemov. Vsem LD, ki  redno vnašajo odvzeme iskrena hvala !

 Prav tako vas opozarjamo,  da je potrebno pri srnjadi zaradi zagotavljanja ustreznega spolnega razmerja med nad dvoletno srnjadjo dosegati odstrel srn 2+ vsaj 80 % odstrela srnjakov 2+.

  Lovski zdravo!

                                                                                                                     Tajnika LZ Maribor

                                                                                                                       Andrej Ivančič  

                                                                                                                       Božidar Kunej  

  

  

 

Vročiti:          - vsem LD POZUL – elektronsko

V vednost:   - Bojan Kotnik, lovski inšpektor Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. – elektronsko

                         - Zdravko Miklašič, načrtovalec ZGS OE Slovenj Gradec Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.  – elektronsko