Zapisnik 14. redne seje IO POZUL, ki je bila dne 12.12.2014 ob 13. uri v prostorih Tinčeve
bajta na Pohorju (LPN)

zapisnik_14_seje_io_pozul.pdf