Maribor, 13.oktober 2015

 

-     vsem LD LZM

 

O K R O Ž N I C A   št. 13/ 2015

LZM 4512015

Izobraževanje za »Mentorje lovskim pripravnikom«

 Z iztekom koledarskega leta prihaja čas sprejemanja novih lovskih pripravnikov. Zato Lovska zveza Maribor v skladu s programom izobraževanj Komisije za izobraževanje pri UO LZM organizira izobraževanje za Mentorje.

Izobraževanje je namenjeno članom, ki še nimajo opravljenega izobraževanja Mentor. Izobraževanja pa se prav tako lahko udeležijo mentorji za obnovitev znanja.

 Urnik izobraževanja:

-          Pomen, vloga in odgovornost mentorja v izobraževalnem procesu pripravnika -  Ivan Žižek

-          Pisni preizkus znanja

Prijave podajte preko aplikacije LISJAK; Izobraževanje/nov/predlog za izobraževanje/Mentor (MARIBOR) najkasneje do srede 28.10.2015.

 Zaželeno je, da prijavljenim na izobraževanje ažurirate e-naslov ali vsaj mobilno telefonsko številko, zaradi lažjega in hitrejšega obveščanja o izvedbi izobraževanja.

 Predavanje bomo izvedli v četrtek, 29.10.2015 ob 17:00 uri v prostorih lovskega doma LD Pobrežje-Miklavž, Cesta XIV. divizije n.h., Maribor.

 Izobraževanje je za člane LD LZM brezplačno.

  

Ostala izobraževanja

 V skladu s programom izobraževanj Komisije za izobraževanje, bomo v mesecu novembru izvedli izobraževanja:

-          Odnosi z javnostmi, namenjeno predstavnikom LD kako na primeren način komunicirati z javnostmi

-          Usposabljanje članov IO/UO LD za delo z mladimi na osnovi ankete LZM

Člane LZM bomo z okrožnico pravočasno obvestili o načrtovanih terminih navedenih izobraževanj.

 

 Lovski zdravo!

Strokovna služba LZM

 

Okrožnica za tisk se nahaja na tej povezavi. pdfokroznica13_2015.pdf