Maribor, 2. november 2015 

LZM 483/2015

 

-     vsem LD LZM

 

O K R O Ž N I C A   št. 14/ 2015

 

Izobraževanje »Odnosi z javnostmi in delo z mladimi v LD«

 Lovska zveza Maribor v skladu s programom izobraževanj Komisije za izobraževanje pri UO LZM organizira »Usposabljanje za odnose z javnostmi«, ki je namenjeno predstavnikom LD kako na primeren način komunicirati z javnostmi  in »Usposabljanje članov IO/UO LD za delo z mladimi na osnovi ankete LZS«

 

Urnik izobraževanja:

-          Usposabljanje za odnose z javnostmi -  Božidar Kunej

-          Usposabljanje članov IO/UO LD za delo z mladimi na osnovi ankete LZS – Drago Vešner                                                                     

Prijave podajte preko aplikacije LISJAK; Izobraževanje/nov/predlog za izobraževanje/ Usposabljanje za stike z javnostmi (MARIBOR) najkasneje do sobote 7.11.2015.

 Zaželeno je, da prijavljenim na izobraževanje ažurirate e-naslov ali vsaj mobilno telefonsko številko, zaradi lažjega in hitrejšega obveščanja o izvedbi izobraževanja.

 Predavanje bomo izvedli v ponedeljek, 9.11.2015 ob 17:00 uri v prostorih lovskega doma LD Pobrežje-Miklavž, Cesta XIV. divizije n.h., Maribor.

 Izobraževanje je za člane LD LZM brezplačno.

 

 Lovski zdravo!

Strokovna služba LZM

 

Okrožnica za tisk se nahaja na tej povezavi. pdfokroznica14_2015.pdf