Maribor, 28.december 2015 

LZM 565/2015

 

-     vsem LD LZM

 

O K R O Ž N I C A   št. 16| 2015

V času od decembra 2015 do februarja 2016 morajo pooblaščenci upravljavcev lovišč vnesti še preostale vnose podatkov. Več dela bodo imeli tisti, ki tega med letom niso opravljali sproti.

 

Pregled odvzema in izgub divjadi  in popravki zaključenih vnosov

 

Lovske družine izvedite v dneh do 9.1.2016 družinsko ocenjevanje trofej divjadi uplenjene v letu 2015 in kategorizacijo po spolni in starostni strukturi.

 

V času  od 15. 11. 2015 do 9. 1. 2016  imate v Lisjaku možnost popravkov ali vnosa manjkajočih podatkov biološke in transportne mase, mase trofeje in točk CIC, spola in starosti, vse v zavihku Odstrel in izgube>kategorizacija>leto 2015.

 

Na OZUL-ih smo začeli s pripravami na kategorizacije. Časovni razpored kategorizacije, bo v vse LD posredovan v prvih dneh januarja 2016.

 

Lovska škoda v letu 2015 – realizacija

 

Vnos škodnih primerov v modul Škoda – objekti do 31. 12. 2015.

 

Le podatki iz zaključenih zapisov se samodejno prenašajo v LNL, preglednica III/a in III/b. Podatki o zaključenih zapisih po tem datumu se prenašajo v realizacijo LNL 2016.

 

Letni načrt lovišča za leto 2015 – realizacija

 

Vnos podatkov o opravljenih opravilih/delih v življenjskem okolju divjadi v Letni načrt lovišča za leto 2015 – realizacija, do 9. 2. 2016.

 

 

 

Podatki o iskanjih (zaledovanjih) ranjene divjadi ali kontrolnih pregledih nastrelov

 

V modulu Kinologija>iskanja zaključite zapise do 9. 2. 2016.

 

Priporočilo: vnos iskanj, ki vsebuje vse zahtevane podatke, shranite in takoj zaključite.

 

  

 

Letni načrt lovišča za leto 2016– osnutek načrta

 

Vnos osnutka načrtovanih opravil/del v življenjskem okolju divjadi v letu 2016, od 15. 11. 2015 do 9. 2. 2016.

 

Osnutek načrta odvzema divjadi za leto 2016

 

V modul Letni načrt lovišča>načrt odstrela vpisujete podatke o osnutka odvzema divjadi za leto 2016, od 15. 11. 2015 do 9. 2. 2016.

 

Podatki o iskanjih (zaledovanjih) ranjene divjadi ali kontrolnih pregledih nastrelov

 

V modulu Kinologija>iskanja zaključite zapise do 9. 2. 2016.

 

Priporočilo: vnos iskanj, ki vsebuje vse zahtevane podatke, shranite in takoj zaključite.

 

Rok »do« pomeni zadnji dan, ko so vnosi še mogoči.

 

 

 

 Na sedežu Lovske zveze Maribor, lahko lovske družine naročite za družinska ocenjevanja trofej in kategorizacije,  kartončke za trofeje srnjaka, gamsa, jelena…. Prav tako vam za pomoč pri ocenjevanju trofej nudimo knjigo Veljka Varićaka Ocenjevanje lovskih trofej.

 

Strokovna služba LZM bo v času praznikov delovala 28. in 29. decembra, kjer lahko osebno prevzamete omenjeno gradivo.

 

Želim vam uspešno delo in prijetne božično novoletne praznike!

 

 

 Lovski zdravo!

 

Strokovna služba LZM

 

Okrožnica za tisk se nahaja na tej povezavi. pdfokroznica16_2015.pdf