Okrožnica 1/2016 Lovske zveze Maribor

Maribor, 8.januar 2016 

LZM 018/2016

 

-     vsem LD LZM

 

O K R O Ž N I C A   št. 1| 2016

 

Izobraževanje za lovski izpit generacije 2015/2016

Vse LD, ki nameravate v letošnjem letu prijaviti na polaganje lovskega izpita vaše pripravnike in pripravnice (v nadaljevanju pripravnik), ki so ali pa še bodo v tem letu opravili praktični del lovskega izpita v vaši LD obveščamo, da je v aplikaciji LISJAK odprta prijava za opravljanje teoretičnega dela lovskega izpita.

 Pogoj, da vam aplikacija LIS dovoli prijavo pripravnika na izpit je vpis opravljenega praktičnega dela lovskega izpita v LD. Do zaključnega izpita iz zakonodaje, ki bo 16.4.2016 mora pripravnik imeti najmanj 1 leto lovskega staža v LD!

 Da bomo lahko vašim pripravnikom pravočasno poslali učni načrt in urnik predavanj vas vljudno prosimo, da vaše pripravnike prijavite v LISJAKU najkasneje do 25.1.2016.

 Predavanja se bodo namreč pričela v petek 29.1.2016

 

Kategorizacija uplenjene ali drugače odvzete divjadi v letu 2015

Prav tako smo vsem prejemnikom pošte poslali razpored Kategorizacije 2015.

Za LD Slovensko goriškega LUO, bo v soboto 16.1.2016 v Osnovni šoli Lenart.

Za LD Pohorskega LUO Mariborski del, bo v soboto 23.1.2016 v prostorih Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede – Meranovo nad Limbušem.

 Inštitut za ekološke raziskave ERICo in Gozdarski inštitut Slovenije, bosta za potrebe raziskav zbirala vzorce spodnjih čeljusti srnjadi in drugih prostoživečih parkljarjev, izločenih iz nekaterih slovenskih lovišč v letu 2015. Seznam lovišč, v katerih se bodo zbrale čeljusti, je posredovan prejemnikom pošte LD.

 Popravke oz. manjkajoče podatke z družinskih kategorizacij morate LD vnesti v LISJAKA najkasneje do 9.1.2016 do polnoči.

 Do 9.2.2016 pa morate v Letnem načrtu lovišča vaše LD vnesti opravljena dela za leto 2015 in pripraviti predlog letnega načrta lovišča za leto 2016.

 

Lovski zdravo!

Strokovna služba LZM

 

Okrožnica za tisk se nahaja na tej povezavi. pdfokroznica1_2016.pdf

Iskanje
Kontakt

 logotip  majica

Lovska zveza Maribor

Tržaška cesta 65

2000 Maribor

 

 telefon:

02 48 01 500

fax:
02 48 01 502

Spletna pisarna:
vstop

 

Na Tržaški cesti 65, deluje LKD Maribor

povezava do spletne strani 

lkd maribor

 

Prijava
Lovne dobe

Uradni list RS, št. 101/04 in 81/14

srnjad copy

Srnjak, lanščak: 1. 5. - 31. 10.
Srna, mladiči obeh spolov:
1. 9. - 31. 12.
Mladica: 1. 5. - 31. 12.


jelenjad copy

Jelen: 16. 8. - 31. 12.
Košuta:1.9. - 31.12.
Teleta obeh spolov: 1. 9. - 31. 1.
Junica, lanščak: 1. 7. - 31. 1.


 damjak copy

Damjak: 16. 8. - 31. 12.
Košuta:1.9. - 31.12.
Teleta obeh spolov: 1. 9. - 31. 1.
Junica, lanščak: 1. 7. - 31. 1.


muflon copy

Oven, lanščaki obeh spolov in jagneta obeh spolov: 1.8. - 28.2.
ovca:1. 8. - 31. 12.gams copy

Kozel, koza, kozliči obeh spolov,enoletni obeh spolov:
1.8. - 31. 12.


 divji prai copy

Marjasec:
1. 1. - 31. 12.
Svinja: 1. 7. - 31. 1.
Ozimci, lanščaki, mladiči obeh spolov:
1. 1. - 31. 12.


Poljski zajec 1. 10. - 15. 12.


Poljska jerebica (gojena): 1. 9. - 15. 11.


Raca mlakarica: 1. 9. - 15. 1.


Kuna belica, kuna zlatica:
1. 11. - 28. 2.


Jazbec: 1.8 -31.12./p>


Lisica: 1. 7. - 15. 3.


Šakal*: 1.7. - 15.3.


Navadni polh: 1. 10. - 30. 11.


Nutrija: 1. 1. - 31. 12.


Pižmovka: 1.1. - 31.12.


Šoja: 1. 8. - 28. 2.


Sraka: 1. 8. - 28. 2.


Siva vrana: 1. 8. - 28. 2.

Slike vir: DLUN VI.Pohorsko LUO 2011-2020