Okrožnica 1/2016 Lovske zveze Maribor

Maribor, 8.januar 2016 

LZM 018/2016

 

-     vsem LD LZM

 

O K R O Ž N I C A   št. 1| 2016

 

Izobraževanje za lovski izpit generacije 2015/2016

Vse LD, ki nameravate v letošnjem letu prijaviti na polaganje lovskega izpita vaše pripravnike in pripravnice (v nadaljevanju pripravnik), ki so ali pa še bodo v tem letu opravili praktični del lovskega izpita v vaši LD obveščamo, da je v aplikaciji LISJAK odprta prijava za opravljanje teoretičnega dela lovskega izpita.

 Pogoj, da vam aplikacija LIS dovoli prijavo pripravnika na izpit je vpis opravljenega praktičnega dela lovskega izpita v LD. Do zaključnega izpita iz zakonodaje, ki bo 16.4.2016 mora pripravnik imeti najmanj 1 leto lovskega staža v LD!

 Da bomo lahko vašim pripravnikom pravočasno poslali učni načrt in urnik predavanj vas vljudno prosimo, da vaše pripravnike prijavite v LISJAKU najkasneje do 25.1.2016.

 Predavanja se bodo namreč pričela v petek 29.1.2016

 

Kategorizacija uplenjene ali drugače odvzete divjadi v letu 2015

Prav tako smo vsem prejemnikom pošte poslali razpored Kategorizacije 2015.

Za LD Slovensko goriškega LUO, bo v soboto 16.1.2016 v Osnovni šoli Lenart.

Za LD Pohorskega LUO Mariborski del, bo v soboto 23.1.2016 v prostorih Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede – Meranovo nad Limbušem.

 Inštitut za ekološke raziskave ERICo in Gozdarski inštitut Slovenije, bosta za potrebe raziskav zbirala vzorce spodnjih čeljusti srnjadi in drugih prostoživečih parkljarjev, izločenih iz nekaterih slovenskih lovišč v letu 2015. Seznam lovišč, v katerih se bodo zbrale čeljusti, je posredovan prejemnikom pošte LD.

 Popravke oz. manjkajoče podatke z družinskih kategorizacij morate LD vnesti v LISJAKA najkasneje do 9.1.2016 do polnoči.

 Do 9.2.2016 pa morate v Letnem načrtu lovišča vaše LD vnesti opravljena dela za leto 2015 in pripraviti predlog letnega načrta lovišča za leto 2016.

 

Lovski zdravo!

Strokovna služba LZM

 

Okrožnica za tisk se nahaja na tej povezavi. pdfokroznica1_2016.pdf