Lovska zveza Maribor- Komisija za lovsko strelstvo

Z A P I S N I K

1. redne seje komisije za lovsko strelstvo pri UO LZM, ki je bila 25.02.2016 ob 16.00 uri v prostorih LZM, na Tržaški cesti.

Prisotni: Bojan Urbančič, Boštjan Sadek,  Branko Fidler, Marijan Kreuvh, Marko Rožman in Marjan Gselman

DNEVNI RED:

1. Pozdrav in sprejem dnevnega reda

2. Sklic strelskih referentov LD Članic LZ Maribor

3. Določitev terminov za lovsko strelsko tekmovanje »liga LZ Maribor« za leto 2016

4. Pregled pravil lige LZM in ostalih tekmovanj v organizaciji LZ Maribor

5. Prvenstva - izbirne tekme LZ Maribor

6. Razno

 Ad.1

Prisotne je pozdravil predsednik komisije za lovsko strelstvo Bojan Urbančič in predlagal dnevni red  redne seje.

Sklep št. 1: Prisotni so soglasno sprejeli dnevni red 1. redne seje komisije za lovsko strelstvo v letu 2016.

Ad.2

Predsednik komisije za lovsko strelstvo je predlagal, da v letu 2016 organiziramo posvet strelskih referentov LD. Po razpravi vseh prisotnih je bil sprejet naslednji:

Sklep št. 2: V letu 2016 se organizira posvet strelskih referentov LZ Maribor v mesecu marcu in sicer,  10. marca ob 18.00 uri v prostorih LZ Maribor.

Ad.3

Predsednik komisije za lovsko strelstvo je predlagal, da v letu 2016 nadaljujemo ustaljeno 10. tekmovanje »liga LZ Maribor«. Po razpravi vseh prisotnih je bil sprejet naslednji

Sklep št. 3: V letu 2016 se organizira tradicionalno  lovsko strelsko tekmovanje »liga LZ Maribor in izbirno za DP« v naslednjih terminih:

1.       kolo: 20.03. N 2016 ob 9.00, Pobrežje-Mikl.

2.       kolo: 9.4. S 2016 ob 13.00, LD Šmartno

3.       kolo: 17.4. N 2016  ob 9.00 LD Podvelka

Pravila tekmovanja so napisana kot samostojen dokument. Prijavnina za posameznega strelca za eno kolo znaša 5€, ki ostane LD za organizacijo tekme.

 Ad.4

Predsednik komisije za lovsko strelstvo je predlagal, da v letu 2016 organiziramo prvenstvo LZ Maribor in izbirno tekmo za državno prvenstvo na strelišču v Pragerskem - SC Gaj. Le na tem strelišču je možno izvesti vse discipline- A trap 25, kompak 25 in risanica 100m. Po razpravi je bil sprejet:

Sklep št. 4: V letu 2016 se organizira prvenstvo LZ Maribor in izbirna tekma:

- prvenstvo LZ Maribor v veliki  kombinaciji – 30. aprila ob      uri strelišče Pragersko.

 Na to tekmo se uvrsti prvih 10 uvrščenih strelcev  lige LZM. Ostali imajo možnost prijave v lastni režiji.

- izbirna tekma  LZ Maribor za veterane in SV je liga LZM, štejejo vsa tri kola.

- prvenstvo LZ Maribor v disciplini bežeči merjasec. Kraj in datum bo določen kasneje.

Ad.5

 Pod točko razno je bil poudarek na disciplini in korektnem sojenju  na vseh tekmovanjih v organizaciji LZ MB. Predsednik LZM, nas je seznanil z novimi predpisi pri izvedbah lovskih strelskih tekmovanj. Vse strelce LZM se obvesti o vseh tekmovanjih.

 

Seja je bila zaključena ob 18.45 uri.

 

Zapisal

Predsednik komisije za lovsko strelstvo

       Bojan Urbančič