V letu 2016, se izteka 5 letni mandat članov IO SOZUL. V skladu s 18. členom Pravil za namene izvolitve članov IO upravljavci lovišč predlagajo kandidate po LGB .

V skladu s pozivom pdfrazpis volitev v organe soul 2016.pdf podajte predloge v času od 1.4.2016 -- 29.4.2016.