Maribor, 4.april 2016 

LZM 183/2016

 

-     vsem LD LZM

 

O K R O Ž N I C A   št. 3| 2016

 

Izobraževanje za mentorje, ki so v tem letu mentorji novim pripravnikom

LD članice naše zveze obveščamo, da smo razpisali funkcionalno izobraževanje za člane LD, ki imajo že opravljen mentorski izpit, ter so v tem letu mentorji novo sprejetim lovskim pripravnikom.

Funkcionalno izobraževanje za te mentorje je namenjeno seznanitvi z aktualnimi zadevami v lovstvu s tega področja.

 

Prijave mentorjev na izobraževanje podajte preko aplikacije LISJAK; Izobraževanje/nov/predlog za izobraževanje/Mentor (MARIBOR) najkasneje do torka 19.4.2016.

 Predavanje bomo izvedli v četrtek 21.4.2016 ob 18:00 uri v predavalnici Lovske zveze Maribor, Tržaška cesta 65, Maribor

 

 Priporočamo, da prijavljenim na izobraževanje ažurirate e-naslov ali vsaj mobilno telefonsko številko, zaradi lažjega in hitrejšega obveščanja o izvedbi izobraževanja.

 

 Izobraževanje je za člane LD LZM brezplačno.

Okrožnica za tisk pdfokroznica3_2016.pdf

 

   Lovski zdravo!

Strokovna služba LZ Maribor