Maribor, 16. september 2016 

 

-     vsem LD LZM

 

O K R O Ž N I C A   št. 11| 2016

 

Izobraževanje »Izobraževanje za aplikacijo LIS Lisjak«

 

LD članice naše zveze obveščamo, da smo razpisali izobraževanje za uporabnike spletne aplikacije LIS Lisjak.

 V preteklih mesecih, se je aplikacija v kombinaciji s spletno stranjo LZS dodatno nadgradila in sedaj omogoča grafičen odvzete divjadi, objektov v lovišču…  Prav tako se vseskozi pri upravljanju z LISKJAKOM  pojavijo novosti, zato je prav, da na izobraževanje prijavite vse lovce, ki upravljajo z aplikacijo v vaši LD (informatik, gospodar, tajnik, starešina…).

  Prijave podajte preko aplikacije LISJAK; Izobraževanje/nov/predlog za izobraževanje/Informatik LIS Lisjak (MARIBOR) najkasneje do torka 4.10.2016.

 Predavanje bomo izvedli v četrtek 6.10.2016 ob 17:00 uri v predavalnici Lovske zveze Maribor, Tržaška cesta 65, Maribor.

 

 Izobraževanje je za člane LD LZM brezplačno.

 

 Okrožnica za tisk pdfokroznica11_2016.pdf

 

   Lovski zdravo!

Strokovna služba LZ Maribor