glava dokumentov

Maribor, 13. oktober 2016 

 

-     vsem LD LZM

 

Prevzem žepnih zloženk "Pravila obnašanja na skupinskih lovih"

 

Komisija za izobraževanje LZS je natisnila majhne žepne zloženke Pravila obnašanja na skupnih lovih.

Vsaka LD prejme zloženke za vse lovce v volilnem okolišu, ki ga pokriva (torej tudi za tiste LD, ki so izstopile iz ZLD/LZ). Stroške zloženk je pokrila komisija za izobraževanje in so torej zastonj.

 

Tako vas prosimo, da žepne zloženke prevzamete na naši zvezi.

 

 

Poskrbite, da jih posredujete vsem lovcem vaše lovske družine. Čas je primeren, saj je sezona skupnih lovov pred vrati. 

pravila obnaanja na skupnih lovih

 

   Lovski zdravo!

Strokovna služba LZ Maribor