Pojav novega podtipa HPAI H5N5 pri prostoživečih pticahDanes, 27. 1. 2017, nas je Nacionalni veterinarski inštitut (NVI) obvestil o pozitivnih rezultatih preiskav na aviarno influenco pri treh poginjenih labodih grbcih (Cygnus olor). Vsi labodi so bili najdeni vzdolž reke Krke v občini Brežice (Krška vas, Boršt in Župeča vas). Pri vseh treh labodih je bil ugotovljen nov podtip visoko patogene aviarne influence (HPAI) H5N5. Tega podtipa do sedaj v Sloveniji še nismo ugotovili. V več državah so ga ugotovili pri prostoživečih pticah: na Nizozemskem, Hrvaškem, v Italiji, Nemčiji in Črni gori. Nemčija pa je prva država, ki je prijavila prvi pojav HPAI H5N5 pri perutnini v Evropski uniji.

Bolezen se je pojavila na območju OU Novo mesto, na katerem že od 4. 1. 2017 veljajo ukrepi, ki jih je sprejelo Državno središče za nadzor bolezni zaradi pojava aviarne influence podtipa H5N8: zadrževanje perutnine in ptic v ujetništvu v zaprtih prostorih oziroma na način, da se prepreči stik s prostoživečimi pticami, predvsem vodnimi (zaradi dobrobiti se lahko vodni perutnini omogočiti dostop do vode, vendar je treba preprečiti stik s prostoživečimi pticami, predvsem vodnimi) ter krmljenje in napajanje v zaprtih oziroma pokritih prostorih. Zaradi pojava novega podtipa HPAI zaenkrat ni treba sprejeti novih oziroma dodatnih ukrepov, temveč se izvajajo že sprejeti ukrepi.

Največje tveganje za prenos aviarne influence na perutnino in ptice v ujetništvu predstavlja neposreden stik z okuženo živaljo in z virusi kontaminirana krma in voda. Prenos je možen tudi z obutvijo, obleko in opremo, ki je prišla v stik z okuženim materialom (poginjene ptice, izločki prostoživečih ptic, ...).  Zato naj imetniki perutnine dosledno izvajajo biovarnostne ukrepe, ki so temelj za preprečevanje vnosa AI v rejo.