glava dokumentov

 

URNIK IZOBRAŽEVANJ - LOVSKI ČUVAJ 2017

tema

ur

pričetek

predavatelj

Varno rokovanje z orožjem

2

14. 3. 2017 16:00

KROPE SREČKO FELIX

Mentorstvo

2

14. 3. 2017 18:00

VASA BRANKO

Odnosi z javnostmi

1

17. 3. 2017 16:00

KRAŠNA EDVARD

Lovska kultura in lovski običaji

2

17. 3. 2017 17:00

KRAŠNA EDVARD

Ocenjevanje škod na in po divjadi gospodarjenje z divjadjo kot sestavni del gospodarjenja z gozdnim prostorom.** kmetijstvo in krajina

6

18. 3. 2017 08:00

KRAJNC MARTIN

Priprava in ocenjevanje trofej

2

21. 3. 2017 16:00

MASTNAK ZDRAVKO

Uporaba javno dostopnih evidenc: GERK, Lisjak…

2

21. 3. 2017 18:00

MASTNAK ZDRAVKO

Vodenje izdelave lovskih objektov in biotehnična dela

2

24. 3. 2017 16:00

HAFNER MIRAN

Ukrepi za preprečevanje škod na divjadi

1

24. 3. 2017 18:00

HAFNER MIRAN

Izvajanje skupnih lovov in varnost pri lovu

4

28. 3. 2017 16:00

SIMŠIČ IGOR

Veterinarska zakonodaja

2

31. 3. 2017 16:00

ZAKRAJŠEK BOŽO

Uporaba lovskih psov

2

31. 3. 2017 18:00

MALI MARKO

Pooblastila lovskega čuvaja in lik lovskega čuvaja

1

4. 4. 2017 16:00

SIMŠIČ IGOR

Naravovarstvena zakonodaja - poznavanje mednarodnih predpisov – konvencij in strateških dokumentov s tega področja

2

4. 4. 2017 17:00

SIMŠIČ IGOR

Osnovni postopki ZUP

1

4. 4. 2017 19:00

SIMŠIČ IGOR

Lovska zakonodaja

4

7. 4. 2017 16:00

OVEN NATAŠA

Gospodarjenje z divjadjo - načrtovanje

5

11. 4. 2017 16:00

JONOZOVIČ MARKO

Osnovne biološke in ekološke značilnosti glavnih vrst divjadi

4

14. 4. 2017 16:00

JERINA KLEMEN

Osnovne o preprečevanju in zatiranju kužnih bolezni pri divjadi

3

18. 4. 2017 16:00

BIDOVEC ANDREJ

Ocenjevanje zdravstvenega stanja in izredni odstrel, ravnanje s poginulo divjadjo, jemanje vzorcev bioloških materialov

1

18. 4. 2017 19:00

BIDOVEC ANDREJ

Ekskurzija

7

29. 4. 2017 05:00

ŽIŽEK IVAN

           

Vodja razreda:___________________________ telefon: _______________________

Kdo se lahko udeleži tečaja? Vsak, ki ima opravljen lovski izpit. Za obiskovanje tečaja ni potrebna lovska praksa, za podpis pogodbe za opravljanje čuvajske službe, pa je potrebna najmanj 3-letna lovska praksa in veljavni orožni list.

 

Praktični del :

SEMINARSKA NALOGA – oddati jo je treba do konca predavanj

Vsebina seminarske naloge:

1         OPIS PROBLEMA

1.1   Uvodne misli

1.2   Obrazložitev problema

1.3   itd.

2         PREGLED OBSTOJEČIH REŠITEV

a)       V domači literaturi

b)      V tuji literaturi

 

3         PREDLOG REŠITVE

4         MOŽNOSTI IN POGOJI ZA IZVEDBO

5         LITERATURA

6         PRILOGE (če so izdelane)

Na koncu navedete literaturo iz katere ste zajemali gradivo za nalogo

•           Napr: Skupina avtorjev (2012). Divjad in lovstvo. Ljubljana: Lovska zveza Slovenije

Igor Simšič, Borislav Kavčič (2014). Lovovodje. Ljubljana: Lovska zveza Slovenije – komisija za izobraževanje

 

  1. EKSKURZIJA 29. 4. 2017 ali 6. 5. 2017 ob 5.00 – dogovorite kateri termin večini udeležencev bolj ustreza

-          Ljubljana - Postojna – Pivka – Knežak – Mašun  – Leskova dolina – Kozarišče (grad Snežnik) – Unec – Postojna -  Ljubljana - Maribor

-          Pot bo vodila mimo Postojne, kjer bomo zapustili avtocesto in nadaljevali proti Pivki in Ilirski Bistrici. V Pivki na križišču, ki sledi rondoju nadaljujemo pot naravnost (glavna cesta zavije desno) proti Knežaku. V Knežaku bomo zavili levo proti Mašunu kamor bomo prispeli med 8 in 8,30. uro. Po kratkemu predahu (kava, cigareta, WC,..) bo vodja LPN Jelen Snežnik Anton Marinčič v Gozdni hiši Mašun predstavil LPN Jelen in raziskovalne projekte na velikih zvereh, ki so potekali v Snežniku. Sledila bo predstavitev preteklosti Snežniških gozdov, naseljevanja jelenjadi, varovanja velikih zveri,.. (G. Bolčina).

-          Pot bomo nadaljevali proti vzhodu, prek gozdarske kolonije Leskova dolina do gradu Snežnik kamor bomo prispeli okrog 12. ure.  Sledil bo ogled gradu Snežnik ter Lovske in polharske zbirke.

-          Sledil bo prikaz dela po krvnem sledu v izvedbi vodnika krvosledca Jureta Pagona ter ogled razstave rogovij uplenjene jelenjadi v Notranjskem LUO v letu 2016.

-          Med 15 in 16. uri bo kosilo v Gostišču Herblan na Gornjem jezeru.

-          Zaključek ekskurzije je predviden okrog 17. ure, vrnitev v Mariborr pa okrog 20. ure.

-          Mašun leži 1022 metrov nad morjem, zato je lahko vreme tam konec aprila in v začetku msjs lahko zelo muhasto. Temu primerna naj bo vaša obleka in obutev. Za lovce pač ni slabega vremena, lahko je samo dobra ali slaba oprema. V primeru lepega (suhega) vremena je zaželen lovski kroj oz. vsaj zeleni odtenki oblačil (kot bi šli na lov, ne pa na ekskurzijo).

-          Ker bo odhod zgoden, kosilo pa dokaj pozno priporočam, da vzamete s seboj malico, ali pa malico predhodno organizirate skupaj.

 

Teoretični del

GRADIVA:     - Divjad in lovstvo

                        - Dnevnik lovskega čuvaja

- Zaprte spletne strani LZS: kako do vsebin?

GRADIVO:  je dostopno na zaprtih straneh Lovske zveze Slovenije (http://www.lovska-zveza.si/)

Prijavite se v prijavnem oknu na desni strani.


V polje uporabnik vnesete serijsko številko lovske izkaznice (nahaja se v desnem zgornjem kotu izkaznice).
V polje geslo vnesete ID člana (vašo identifikacijsko številko).

Oba podatka se nahajata na lovski izkaznici

 Nato kliknete zavihek ZA ČLANE LZS

v tem izberete zavihek: GRADIVA ZA IZOBRAŽEVANJE

nato kliknete PREGLED VSEH GRADIV

nato kliknete na zgornji okvirček, da se odpre nabor tem

nato odprete LOVSKI ČUVAJ

in v poiščete temo katera bo naslednja na vrsti

IZPITI: 8. 5. 2017, 9. 5. 2017, 10. 5. 2017

Izpiti potekajo pri 6 izpraševalcih – zastopnikih različnih inštitucij

            Dr. Srečko F. Krope, ali Igor Simšič – Lovska zveza Slovenije

            Dr. Klemen Jerina – Gozdarska fakulteta (Ekologija divjadi)

            Dr. Andrej Bidovec – Veterinarska fakulteta (Bolezni divjadi)

            Sašo Novinec ali mag. Urška Srnec – MKGP (zakonodaja)

            Mag. Janko Mehle ali Marko Jonozovič – ZGS (Načrtovanje)

            Dr. Peter Skobrne ali Alojz Marn – MOP (naravovarstvena zakonodaja)