glava dokumentov

Maribor, 24. marec 2017

 

-     vsem LD 

 

O K R O Ž N I C A   št. 2/ 2017

Izobraževanje "Začetni tečaj za usposobljeno osebo in Obnovitveni tečaj za usposobljeno osebo"

 

LD obveščamo in pozivamo, da preverite veljavnost opravljenih izobraževanj vaših »Usposobljenih oseb-

preglednikov divjačine«, kajti veljavnost pooblastila za opravljanje tovrstnih pregledov je 5let.

V ta namen bo LZM izvedla za člane LD naše zveze, kakor tudi za člane LD ostalih OLZ izobraževanje za »Začetni 

tečaj za usposobljeno osebo in Nadaljevalni tečaj za usposobljeno osebo«
 

Prijave za obe izobraževanji podajte preko aplikacije LISJAK; Izobraževanje/nov/predlog za izobraževanje/ Začetni 

tečaj za usposobljeno osebo, Nadaljevalni tečaj za usposobljeno osebo (MARIBOR) do torka, 4.4.2017.

Predavanje bomo izvedli za 

- Začetni tečaj za usposobljeno osebo v petek 7.4.2017 ob 17:00 uri 

 soboto 8.4.2017 ob 8:00 uri

- Obnovitveni tečaj za usposobljeno osebo v soboto 8.4.2017 ob 8:00 uri 

oboje v prostorih lovskega doma LD Pobrežje-Miklavž, Cesta XIV. divizije n.h., 2000 Maribor 
 

Prosimo vas, da v aplikaciji lisjak preverite pravilni e-mail prijavljenega kandidata!

Obvestilo o učnem načrtu in urniku predavanj bo prijavljenemu kandidatu poslano izključno po elektronski pošti 

na v Lisjaku naveden e-naslov.

Izobraževanje je plačljivo, cena bo oblikovana glede na število prijavljenih kandidatov.
 
Okrožnica za tisk: okroznica2_2017.pdf

 

Lovski zdravo!

 

 

 

   Lovski zdravo!

Strokovna služba LZ Maribor