Izobraževanje bo potekalo za prijavljene na:

-         začetni tečaj za usposobljeno osebo, (dva dneva) v petek 7.4.2017 ob 17:00 uri in v soboto 8.4.2017 ob 8:00 uri.

Pisni izpit po dogovoru s predavateljema

 

-         obnovitveni tečaj za usposobljeno osebo, v soboto 8.4.2017 ob 8:00 uri

Obe izobraževanji bosta potekali v lovskem domu Pobrežje - Miklavž, Cesta XIV divizije n.h., 2000 Maribor.

Najbližja hišna številka Cesta XIV. divizije 126  Koordinate: 46°32'33.2"N 15°40'46.2"E 

Na izobraževanju se boste s predavateljema dogovorili o posredovanju gradiva. Gradivo bo objavljeno na spletni strani LZM/obvestila za člane in na spletni povezavi

https://drive.google.com/drive/folders/0B2HeE8zjskMedHR4Tlpfc3kzRk0

 

 

Lovski zdravo!

Strokovna služba LZM