glava dokumentov

Maribor, 28. september 2017

 

-     vsem LD 

 

O K R O Ž N I C A   št. 11/ 2017

Okrožnica 11/2017  Izobraževanje »Lovske šege in običaji«

 

LD obveščamo, da smo razpisali izobraževanje »Lovske šege in običaji«. Namenjeno je vsem lovcem za obnovitev znanja s področja lovskih šeg in običajev. Še posebej lovskim pripravnikom!

  

predavanje bomo izvedli v četrtek, 19.10.2017 ob 17:00 uri

v predavalnici Lovske zveze Maribor, Tržaška cesta 65, Maribor

 

Prijave na predavanje podajte preko aplikacije LISJAK; Izobraževanje/nov/predlog za izobraževanje/ Lovske šege in običaji (MARIBOR) najkasneje do torka 17.10.2017.

 

Priporočamo, da prijavljenim na izobraževanje ažurirate e-naslov ali vsaj mobilno telefonsko številko, zaradi lažjega in hitrejšega obveščanja o izvedbi izobraževanja.

 Predavanje je za člane LZM brezplačno, zato na LD apeliramo, da na izobraževanje prijavite zainteresirane kandidate! Predavanje je še posebej priporočljivo za lovske pripravnike!

         

 Izvajalec izobraževanja si ob primeru nezadostne prijave članov, pridržuje pravico do odpovedi izobraževanja.

 

 Lovski zdravo!

 

 

   Lovski zdravo!

Strokovna služba LZ Maribor