glava dokumentov

Maribor, 20. oktober 2017

 

-     vsem LD 

 

O K R O Ž N I C A   št. 12/ 2017

 

Okrožnica 12/2017  Izobraževanje »Mentor lovskih delavnic za mladino«

 

LD obveščamo, da smo razpisali izobraževanje »Mentor lovskih delavnic za mladino«. Namenjeno je vsem lovcem, ki predstavljajo naravoslovno lovske vsebine mladim na različnih zahtevnostnih stopnjah.

 

 

predavanje bomo izvedli v četrtek, 9.11.2017 ob 18:00 uri

v predavalnici Lovske zveze Maribor, Tržaška cesta 65, Maribor

 

 

Prijave na predavanje podajte preko aplikacije LISJAK; Izobraževanje/nov/predlog za izobraževanje/ Mentor lovskih delavnic za mladino (MARIBOR) najkasneje do torka 7.11.2017.

 

Usposabljanje bo izvedel Gregor Češarek, s Srednje gozdarske in lesarske šole v Postojni, ki ima bogate izkušnje v delu z mladimi, ter vam bo na predavanjih predal tudi gradivo za delo z mladimi.

 

 

Priporočamo, da prijavljenim na izobraževanje ažurirate e-naslov ali vsaj mobilno telefonsko številko, zaradi lažjega in hitrejšega obveščanja o izvedbi izobraževanja.

 

Predavanje je za člane LZM brezplačno, zato na LD apeliramo, da na izobraževanje prijavite zainteresirane kandidate!

 

 

 Izvajalec izobraževanja si ob primeru nezadostne prijave članov, pridržuje pravico do odpovedi izobraževanja.

 

 Lovski zdravo!

 

 

   Lovski zdravo!

Strokovna služba LZ Maribor