Zapisnik 4. seje IO SOZUL z dne 11.12.2017.

 Zapisnik se nahaja na tej POVEZAVI. pdfzapisnik 4. redne seje io sozul 11.12.2017.pdf