glava dokumentov

Maribor, 5.januar 2018

 

-     vsem LD 

 

O K R O Ž N I C A   št. 1/ 2018

 

V času januarja in februarja 2018 morajo pooblaščenci upravljavcev lovišč vnesti še preostale vnose podatkov. Več dela bodo imeli tisti, ki tega med letom tega niso opravljali sproti.

 

Pregled odvzema in izgub divjadi  in popravki zaključenih vnosov

Lovske družine izvedite v dneh do 9.1.2018 družinsko ocenjevanje trofej divjadi uplenjene v letu 2017 in kategorizacijo po spolni in starostni strukturi.

V času  od 15. 11. 2017 do 9. 1. 2018 imate v Lisjaku možnost popravkov ali vnosa manjkajočih podatkov biološke in transportne mase, mase trofeje in točk CIC, spola in starosti, vse v zavihku Odstrel in izgube>kategorizacija>leto 2017.

Na OZUL-ih smo začeli s pripravami na kategorizacije. Časovni razpored kategorizacije, je bil odposlan v  vse LD.

Lovišča Slovensko goriškega LUO, bodo imela kategorizacijo 13.1.2018 na LZM.

Lovišča Pohorskega LUO, bodo imela kategorizacijo 20.1.2018 na LZM.

 

Lovska škoda v letu 2017 – realizacija

Vnos škodnih primerov v modul Škoda – objekti do 31. 1. 2018!

Le podatki iz zaključenih zapisov se samodejno prenašajo v LNL, preglednica III/a in III/b. Podatki o zaključenih zapisih po tem datumu se prenašajo v realizacijo LNL 2018.

Letni načrt lovišča za leto 2017 – realizacija

Vnos podatkov o opravljenih opravilih/delih v življenjskem okolju divjadi v Letni načrt lovišča za leto 2017 – realizacija, do 9. 2. 2018.

Pogoj da lahko pričnete z vnosom realizacije je da imate statusu 5/6 - realizacija LD shranjena! To izvedete tako da, v statusu 4/6 - plan OZUL zaključen potrdite okvirček shrani!

 

Podatki o iskanjih (zasledovanjih) ranjene divjadi ali kontrolnih pregledih nastrelov

V modulu Kinologija>iskanja zaključite zapise do 9. 2. 2018.

Priporočilo: vnos iskanj, ki vsebuje vse zahtevane podatke, shranite in takoj zaključite.

 

Letni načrt lovišča za leto 2018 – osnutek načrta

Vnos osnutka načrtovanih opravil/del v življenjskem okolju divjadi v letu 2018, od 15. 11. 2017 do 9. 2. 2018.

V pomoč vam bo, če si kopirate podatke iz LNL 2017, to izvedete: letni načrt>nov/2018-lovišče/shrani//pojavno okno-prenos podatkov/ Prenesi načrtovane podatke iz letnega načrta za leto/2017/prenos podatkov/ preneseni in shranjeni podatki bodo…/V redu

 

Osnutek načrta odvzema divjadi za leto 2018

V modul Letni načrt lovišča>načrt odstrela vpisujete podatke o osnutka odvzema divjadi za leto 2018, od 15. 11. 2017 do 9. 2. 2018.

 

Rok »do« pomeni zadnji dan, ko so vnosi še mogoči.

 

 Na sedežu Lovske zveze Maribor, lahko lovske družine naročite za družinska ocenjevanja trofej in kategorizacije,  kartončke za trofeje …. Prav tako vam za pomoč pri ocenjevanju trofej nudimo knjigo Veljka Varićaka Ocenjevanje lovskih trofej.

 

 

 Lovski zdravo!

 

 

   Lovski zdravo!

Strokovna služba LZ Maribor