glava dokumentov

Maribor, 10.januar 2018

 

-     vsem LD 

 

O K R O Ž N I C A   št. 2/ 2018

 

Izobraževanje za lovski izpit generacije 2017/2018

Vse LD, ki nameravate prijaviti na polaganje lovskega izpita vaše pripravnike in pripravnice (v nadaljevanju pripravnik), ki so ali pa še bodo opravili praktični del lovskega izpita v vaši LD obveščamo, da je v aplikaciji LISJAK odprta prijava za opravljanje teoretičnega dela lovskega izpita.

 

Pogoj, da vam aplikacija LIS dovoli prijavo pripravnika na izpit je vpis opravljenega praktičnega dela lovskega izpita v LD.

Do zaključnega izpita iz zakonodaje, ki bo 21.4.2018 mora pripravnik imeti najmanj 1 leto lovskega staža v LD!

 

Da bomo lahko vašim pripravnikom pravočasno poslali učni načrt in urnik predavanj vas vljudno prosimo, da vaše pripravnike pravočasno prijavite.

 

Prijave podajte preko aplikacije LISJAK; Izobraževanje/nov/predlog za izobraževanje/Lovski izpit (MARIBOR) najkasneje do vključno torka 23.1.2018.

 

 

Predavanja se bodo namreč pričela v petek 26.1.2018

 

 Lovski zdravo!

 

 

   Lovski zdravo!

Strokovna služba LZ Maribor