ld podvelka logo

LOVSKA DRUŽINA  P O D V E L K A

 

 

 RAZSTAVA UPLENJENE IN DRUGAČE ODVZETE DIVJADI  V LGB RADLJE  V LETU  2017

V  A  B  I  L  O

Lovci LD Podvelka organiziramo v nedeljo, dne  25.  2. 2018, s pričetkom ob 9.00 uri,  lovsko razstavo LGB Radlje ob Dravi.

Razstava bo v PODVELKI v prostorih stare Kinodvorane (čez most na Dravi

in takoj desno)

Razpored razstave:   -   zbor in pozdrav prisotnih lovcev

                                 -    skupni odhod v kinodvorano

                                 -    kratek uvod, malo kulture, beseda gostom in poročilo

                                      o delu LGB Radlje

                                 -     predavanje dr. Bošjan Pokorny - ja   

                                 -    ogled razstave

                                 -    prijeten klepet

Lovski zdravo!

         TAJNIK LD:                                                                   STAREŠINA LD:

             Turjak Jože                                                                     Slavko PRAH l.r.