glava dokumentov

Maribor, 5.4. 2018

 

-     vsem LD 

 

O K R O Ž N I C A   št. 6/ 2018

 

»Pravilna izvedba praktičnega dela lovskega izpita«

LD članice naše zveze obveščamo, da smo razpisali funkcionalno izobraževanje za člane LD, ki imajo že opravljen mentorski izpit, ter so v tem letu mentorji novo sprejetim lovskim pripravnikom.

 

Funkcionalno izobraževanje je namenjeno mentorjem in novim pripravnikom s  seznanitvijo z aktualnimi spremenjenimi zadevami v lovstvu s tega področja. (spremembe Pravilnika o lovskem strelstvu, učni načrt praktičnega dela v LD, sodelovanje pripravnika na prireditvah, vodenje dnevnika…).

Prijave mentorjev in pripravnikov na izobraževanje podajte preko aplikacije LISJAK; Izobraževanje/nov/predlog za izobraževanje/Pravilna izvedba praktičnega dela lovskega izpita (MARIBOR) najkasneje do ponedeljka, 23.4.2018.

Predavanje bomo izvedli v sredo, 25.4.2018 ob 17:00 uri v predavalnici Lovske zveze Maribor, Tržaška cesta 65, Maribor

 Priporočamo, da prijavljenim na izobraževanje ažurirate e-naslov ali vsaj mobilno telefonsko številko, zaradi lažjega in hitrejšega obveščanja o izvedbi izobraževanja.

Pričakujemo udeležbo glavnega mentorja lovskemu pripravniku, kakor tudi lovskega pripravnika, da se seznani s pravilno izvedbo praktičnega dela lovskega izpita.

 

Izobraževanje je za člane LD LZM brezplačno.

   

Lovski zdravo!

Strokovna služba LZ Maribor