glava dokumentov

Maribor, 30.5.2018

 

-     vsem LD 

O K R O Ž N I C A   št. 8/ 2018

Predavanje o APK – afriški prašičji kugi

LD članice naše Zveze obveščamo, da smo razpisali izobraževanje »APK – afriška prašičja kuga«.

Cilj usposabljanja je seznanitev upravljavcev lovišč z novo boleznijo prašičev, ki se širi proti Sloveniji iz severovzhoda.

Izobraževanje je namenjeno odgovornim osebam, preglednikom divjačine, gospodarjem, lovskim čuvajem in vsem aktivnejšim lovcem.

Vsebina usposabljanja bo zajemala splošno predstavitev APK, razširjenost APK v Evropi, bolezenski znaki pri obolelih živalih in na kadavrih, širjenje in raznašanje APK, posledice (gospodarska škoda ob izbruhu), predvideni ukrepi (prakse držav kjer jo že imajo), predvidene naloge lovcev pri evidentiranju, preprečevanju širjenja in zatiranju APK.

 

Usposabljanje bo izvedel mag. Štefan Vesel, dr.vet.med.

v ponedeljek, 18.6.2018 ob 16:00 uri

v predavalnici Lovske zveze Maribor, Tržaška cesta 65, Maribor.

Prijave na izobraževanje podajte preko aplikacije LISJAK; Izobraževanje/nov/predlog za izobraževanje/ Afriška prašičja kuga (MARIBOR) do vključno četrtka, 14.6.2018.

Prosimo vas, da v aplikaciji Lisjak preverite pravilni e-mail prijavljenega kandidata! Obvestilo bo prijavljenemu kandidatu poslano izključno po elektronski pošti na v Lisjaku naveden e-naslov.

Izobraževanje je zaradi omejenosti predavalnice (70 slušateljev)  namenjeno samo članom LD LZM in je brezplačno.

V primeru večjega števila prijavljenih članov LZM bo izobraževanje izvedeno v veliki predavalnici Srednje lesarske šole Maribor v Limbušu. O tem boste obveščeni naknadno.

 

Lovski zdravo!

Strokovna služba LZ Maribor