glava dokumentov

Maribor, 21. december 2018

 

-     vsem LD LZM

 

O K R O Ž N I C A   št. 13/ 2018

V času od decembra 2018 do februarja 2019 morajo pooblaščenci upravljavcev lovišč vnesti še preostale vnose podatkov. Več dela bodo imeli tisti, ki tega med letom niso opravljali sproti.

Pregled odvzema in izgub divjadi  in popravki zaključenih vnosov

Lovske družine izvedite v dneh do 9.1.2019 družinsko ocenjevanje trofej divjadi uplenjene v letu 2018 in kategorizacijo po spolni in starostni strukturi.

V času  od 15. 11. 2018 do 9. 1. 2019  imate v Lisjaku možnost popravkov ali vnosa manjkajočih podatkov biološke in transportne mase, mase trofeje in točk CIC, spola in starosti, vse v zavihku Odstrel in izgube>kategorizacija>leto 2018.

Na OZUL-ih smo začeli s pripravami na kategorizacije. Časovni razpored kategorizacije, bo v vse LD posredovan v prvih dneh januarja 2019.

Lovišča Pohorskega LUO, bodo imela kategorizacijo 12.1.2019 na LZ Maribor.

Lovišča Slovensko goriškega LUO, bodo imela kategorizacijo 19.1.2019 na LZ Maribor.

 

 

Lovska škoda v letu 2018 – realizacija

Vnos škodnih primerov v modul Škoda – objekti do 31. 12. 2018!

Le podatki iz zaključenih zapisov se samodejno prenašajo v LNL, preglednica III/a in III/b. Podatki o zaključenih zapisih po tem datumu se prenašajo v realizacijo LNL 2019.

Letni načrt lovišča za leto 2018 – realizacija

Vnos podatkov o opravljenih opravilih/delih v življenjskem okolju divjadi v Letni načrt lovišča za leto 2018 – realizacija, do 9. 2. 2019.

 

Podatki o iskanjih (zaledovanjih) ranjene divjadi ali kontrolnih pregledih nastrelov

V modulu Kinologija>iskanja zaključite zapise do 9. 2. 2019.

Priporočilo: vnos iskanj, ki vsebuje vse zahtevane podatke, shranite in takoj zaključite.

 

 

Letni načrt lovišča za leto 2019 – osnutek načrta

Vnos osnutka načrtovanih opravil/del v življenjskem okolju divjadi v letu 2019, od 15. 11. 2018 do 9. 2. 2019.

Osnutek načrta odvzema divjadi za leto 2019

V modul Letni načrt lovišča>načrt odstrela vpisujete podatke o osnutka odvzema divjadi za leto 2019, od 15. 11. 2018 do 9. 2. 2019.

Podatki o iskanjih (zaledovanjih) ranjene divjadi ali kontrolnih pregledih nastrelov

V modulu Kinologija>iskanja zaključite zapise do 9. 2. 2019.

Priporočilo: vnos iskanj, ki vsebuje vse zahtevane podatke, shranite in takoj zaključite.

Rok »do« pomeni zadnji dan, ko so vnosi še mogoči.

 

 

 

Na sedežu Lovske zveze Maribor, lahko lovske družine naročite za družinska ocenjevanja trofej in kategorizacije,  kartončke za trofeje srnjaka, gamsa, jelena…. Prav tako vam za pomoč pri ocenjevanju trofej nudimo knjigo Veljka Varićaka Ocenjevanje lovskih trofej.

 

Pisarna LZM bo v času praznikov delovala 27.decembra, kjer bo prisotna računovodja, takrat lahko osebno prevzamete omenjeno gradivo.

 

 

Želim vam uspešno delo in prijetne božično novoletne praznike!

  

 

      Strokovna služba LZ Maribor

                Božidar Kunej