glava dokumentov

Maribor, 14.marec 2019

 

-     vsem LD 

 

O K R O Ž N I C A   št. 3/ 2019

 

Izobraževanje za »Mentorje lovskim pripravnikom«

 

V skladu s programom izobraževanj Komisije za izobraževanje pri UO LZM se organizira izobraževanje za Mentorje.

 Izobraževanje je namenjeno članom, ki še nimajo opravljenega izobraževanja Mentor. Izobraževanja se prav tako lahko udeležijo mentorji za obnovitev znanja – ti ne bodo opravljali pisnega preizkusa.

  

Predavanje bomo izvedli v četrtek, 28.3.2019 ob 18:00 uri v predavalnici Lovske zveze Maribor, Tržaška cesta 65, Maribor.

 

Urnik izobraževanja:

-          Pomen, vloga in odgovornost mentorja v izobraževalnem procesu pripravnika -  Ivan Žižek

-          Pisni preizkus znanja – v naslednjih dneh po dogovoru s predavateljem

Prijave podajte preko aplikacije LISJAK; Izobraževanje/nov/predlog za izobraževanje/Mentor (MARIBOR) najkasneje do vključno torka 26.3.2019.

 

Zaželeno je, da prijavljenim na izobraževanje ažurirate e-naslov ali vsaj mobilno telefonsko številko, zaradi lažjega in hitrejšega obveščanja o izvedbi izobraževanja.

 

 Izobraževanje je za člane LD LZM brezplačno.

 

  

 Lovski zdravo!

 

 

   Lovski zdravo!

Strokovna služba LZ Maribor