glava dokumentov

  • Številka: LZM-315/2020
  • Datum: 18.3.2020

Zadeva: OBVESTILO - Podaljšanje roka za pristrelitev pušk risanic

 

Predsednik Lovske zveze Slovenije mag. Lado Bradač na podlagi sprejetih interventnih ukrepov Vlade Republike Slovenije in na predlog Komisije za lovsko strelstvo in lovsko orožje LZS podaljšuje veljavnost pristrelitve risanic.

Rok za pristrelitev vseh risanic, ki jih bodo lovci uporabljali pri lovu, se podaljša do 30. 5. 2020, do tega dne pa velja pristrelitev iz leta 2019.

 

Dopis se nahaja na spletni povezavi.

Strokovna služba LZM