glava dokumentov

 

Zadeva: Razpis izobraževanja - Nadaljevalni tečaj igranja na lovski rog

 

 LD članice naše Zveze obveščamo, da smo razpisali izobraževanje »Nadaljevalni tečaj igranja na lovski rog«

Lovska zveza bo v jesenskem času izvedla navedeno izobraževanje. Umetniški vodja Rogistov LZM, bo v tem času pripravil program izobraževanja.

 

 Prijave kandidatov na izobraževanje podajte preko aplikacije LISJAK; Izobraževanje/nov/predlog za izobraževanje/Lovski rog – nadaljevalni tečaj (MARIBOR) najkasneje do četrtka, 3. septembra.2020.

 

 Začetek tečaja bo v predvidoma v sredo, 9. 9.2020 v Lovskem domu LD Pobrežje-Miklavž, Cesta XIV. divizije 132, Maribor; v primeru spremembe* lokacije in ure, bodo vsi prijavljeni kandidati pravočasno obveščeni!

 

Priporočamo, da prijavljenim na izobraževanje ažurirate e-naslov ali vsaj mobilno telefonsko številko, zaradi lažjega in hitrejšega obveščanja o izvedbi izobraževanja.

 

Od vodstev lovskih družin pričakujemo, da seznanijo kandidate, ki bi se želeli naučiti igranja na lovski rog.  Člani LD izkoristite brezplačno priložnost učenja igranja na lovski rog!

 

 

Izobraževanje je za člane LD LZM brezplačno.

 

Strokovna služba LZM