NVI Maribor sporoča, da se bodo v mesecu marcu 2021 preselili na novo lokacijo!

Karantanska ulica 36, 2000 Maribor

Zgradili so nov laboratorij z večjimi, svetlejšimi in moderno opremljenimi prostori, ki bodo zagotavljali strokovno opravljanje mikrobioloških preiskav živil in kliničnega materiala, parazitoloških in seroloških preiskav ter tudi možnost raziskovalnega dela.

Nove prostore bo imela tudi VHS služba, ki se iz zastarelih in preživetih okoliščin seli v prostore opremljene po zadnjih standardih biovarnosti. Patološki laboratorij bo svojo dejavnost razmeram primerno širil in nudil strankam odgovore na števila vprašanja.

kontakti ostajajo nespremenjeni. Vse podrobnosti in novice (točen datum), povezane s selitvijo so in bodo objavljene na spletni strani in Facebook strani VF.