•     18.00 – 19.30
  •       8.00 – 8.45
  •     8:45  – 10.15
 
 
  •       8.00 – 9.30
 
 
  •    17.00 – 18.30
 

Teoretično podajanje snovi se bo izvajalo v predavalnici Lovske zveze Maribor na Tržaški cesti 65 v Mariboru. Zaradi epidemioloških razmer, bodo od začetka predavanja potekala na daljavo po videokonferenci v programski aplikaciji Microsoft Teams ali Zoom.

Izpiti so ustni ali pisni, oz. izdelana seminarska naloga.

Za ponavljanje izpitov je razpisan II. rok, III. rok je čez 6. mesecev. Odsotnost na predavanjih, ki so obvezna, lahko opraviči samo vodja tečaja.