glava dokumentov 100let

 

Zadeva:  Prvenstvo Lovske zveze Maribor v kombinaciji za leto 2022

 

Komisija za lovsko strelstvo pri LZ Maribor, objavlja, da bo

 

prvenstvo Lovske zveze Maribor v kombinaciji za leto 2022

v nedeljo, 8. maja 2022, s pričetkom ob 8.30 uri, strelišču Gaj pri Pragerskem

 

Tekmuje se v kombinaciji in sicer:

-25 glinastih golobov - lovski položaj

.25 glinastih golobov - kompak

-20 (4x5) strelov z risanico na 100 m (po pravilniku LZS)

 

Po končanem tekmovanju bo podelitev nagrad najboljšim in določitev članov, ki bo LZ Maribor zastopala na državnem prvenstvu.

 

 

Lovski zdravo!

 Predsednik komisije za lovsko

 strelstvo LZ Maribor

                                                                                                               Bojan Urbančič