dr. Marjan Toš, 21.12.2021

Programsko-volilni zbor Lovske zveze Maribor

MARJAN GSELMAN OSTAJA  ŠE EN MANDAT PREDSEDNIK ŠTAJERSKIH LOVCEV

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na programsko volilnem zboru Lovske zveze (LZ) Maribor so za predsednika te največje območne lovske zveze v Sloveniji  vnovič izvolili Marjana Gselmana iz Lovske družine (LD)  Pobrežje – Miklavž, ki je to funkcijo opravljal že v prejšnjem mandatu. Njegov protikandidat je bil Miran Daković iz LD Gaj nad Mariborom. Izvolili so tudi novi Nadzorni odbor, ki ga sestavljajo Edvard Goričan, Boštjan Lavuger, Silvo Pinter, Boris Rožman in dr.Marjan Toš  ter  Disciplinsko razsodišče LZ Maribor, v katerem bodo naslednja štiri leta delovali Andrej Marhold, Robert Erhatič, Alojz Gostenčnik, Franc Kraner in Vlado Šteinfelser.

265193653 601836107707253 4502882921223347653 n

Na zboru so po obširni obrazložitvi predsednika gospodarsko-finančne komisije Tomislava Kovačiča soglasno  sprejeli in potrdili  finančni načrt  in delovni program za prihodnje leto. Veliko pozornosti bodo namenjali strokovnemu delu, izbraževanju, pridobivanju novih članov in projektnemu delu z mladimi. Med osrednjimi nalogami bo dokončanje sodobne multimedijske  ekološke učilnice, ki bo namenjena učencem in dijakom. LZ Maribor bo tudi v bodoče negovala stike in sodelovala z zamejskimi lovci na avstrijskem  Koroškem (KPL Celovec) in s slavonskimi lovci v sosednji Hrvaški. Delegati so se seznanili tudi z nekaterimi usmeritvami na področju izobraževanja, ki jih je posredoval predsednik komisije za izobraževanje Ivan Žižek. Na kratko je predstavil dosežke pri izobraževanju na daljavo in menil, da večjih problemov pri tem  sicer niso imeli, a je vseeno mnogo kvalitetnejše izobraževanje, pri katerem je tudi osebni stik med predavatelji in slušatelji.

Delegati so  soglasno  potrdili  predlog predsednika Gselmana  za člane Upravega odbora za prihodnja štiri leta. Sestavljajo ga poleg predsednika Gselmana še Borut Mithans kot podpredsednik ter člani  Ivan Žižek (komisija za izobraževanje),Danilo Muršec (pravno statutarna komisija), Tomislav Kovačič (finančno gospodarska komisija), Franc Krivec  (komisija za odlikovanja in priznanja), Slavko Štiberc (komisija za lovsko kulturo), Tomaž Golob (komisija za lovni turizem), Damir Koblar (komisija za stike z javnostjo in prireditve),Bojan Urbančič (komisija za lovsko strelstvo),Zdravko Brezovšek (komisija za lovsko kinologijo),  Marjan Vernik in Uroš Lepej. Predsednik  Marjan Gselman je povedal, da so Upravni odbor spet nekoliko pomladili in pritegnili tri nove člane. Do konca mandata pa bodo poskušali pridobiti večino novih, mlajših kadrov za prevzem vseh odgovornih funkcij v LZ Maribor, saj se bo večini članov UO in tudi predsedniku iztekel že tretji mandat, v katerem bodo dali  priložnost  novim kadrom s svežimi idejami. To so sicer nameravali storiti že tokrat, a je prevladala ocena, da zaradi epidemije nekaterih strateških ciljev niso v celoti uresničili ( multimedijska ekološka učilnica), zato  želijo ta dolg nadoknaditi in potem predati vodenje  novim članom brez bremen preteklosti.

Iz programskih poudarkov predsednika Gselmana, ki so bili deležni soglasne podpore delegatov programsko-volilnega zbora, naj omenimo samo nekaj najvažnejših. LZ Maribor bo tudi v novem programskem obdobju  opravljala naloge za vse  članice in člane članic, to je za LD in njene člane, vodila bo aktivnosti  pri oblikovanju skupnih lovskih interesov in vsestransko skrbela za  njihovo uveljavljanje, posebno skrb in pozornost pa bo namenjala permanentnemu  informiranju in obveščanju  članstva. Velika skrb bo v bodoče namenjana strokovni pomoči LD pri njihovih prizadevanjih za varstvo  narave in življenjskega okolja divjadi, zlasti še ogroženih vrst. Kot strokovni servis za LD bo LZ tekoče skrbela za obveščanje o zakonskih novostih na področju varstva narave in podpirali prizadevanja za  popolno uveljavitev sonaravnega upravljanja z divjadjo. Okolju nasploh bodo morale več skrbi nameniti tudi vse članice LZ Maribor, saj so nekateri minuli posegi drastično poslabšali razmere za divjad, je bil kritičen predsednik Gselman. Lovci morajo nenehno v korak s časom in si s strokovnim znanjem prizadevati za popolno uresničevanje načel trajnostnega upravljanja z divjadjo  v kontekstu razumne rabe narave in njenih virov. Pri tem pa je nujno poglobiti in okrepiti sodelovanje z drugimi deležniki v prostoru, kot so ZGS, OZUL in POZUL, LZS, ribiška organizacije in organizacije za varstvo okolja. Lovci bi morali postati tudi bolj enakopravni partnerji na področju lovsko –upravljalskega  načrtovanja. Vse te naloge pa bo mogoče opraviti samo  z dobrim znanjem in s strpnim medsebojnim sodelovanjem vseh deležnikov. Marjan Gselman se je zavzel tudi ureditev status fazanarije  Vurbek, za aktivnejše sodelovanje LZ  na razpisih MO Maribor s področju varovanja okolja in ohranjanju narave. Okrepili bodo tudi komuniciranje in obveščenje o dejavnostih lovske organizacije na Štajerskem  ciljnih javnosti. Nadaljevali bodo z organizacijo lovskih taborov za mlade ( poskušali jih bodo organizirati tudi na srednjih šolah) in  okrepili sodelovanje z osnovnimi in  s srednjimi šolami. Veliko si na tem področju obetajo od nove multimedijske ekološke  učilnice, ki jo urejajo tudi s podporo  lokalnih skupnosti na Štajerskem. Sodelovanje z lokalnimi skupnostmi bodo v bodoče okrepili, zlasti še na področju varstva okolja. »Še posebej aktivno pa se bomo vključevali v delo naše krovne organizacije, to je  LZS, preko naših predstavnikov v UO LZS in v njenih delovnih telesih  z željo in zahtevo po aktivnem kreiranju programskih  usmeritev LZS kot tudi  organizacijskega funkcioniranja  naše  krovne  lovske organizacije«, je poudaril Marjan Gselman.

 Fotografije: KunejB

263157805 444697230516926 1889450520415832213 n

Volilni občni zbor so otvorili Rogisti Lovske zveze Maribor

268840066 468309094722115 8325492369239703753 n

Delovno predsedstvo od leve: Nina Slana, Ivan Golob - predsednik, Dušan Ivičak

265193653 601836107707253 4502882921223347653 n

Ponovno izvoljeni predsednik LZM Marjan Gselman.

268013450 938636416786848 617650910795756963 n

Prejemnik Reda za lovske zasluge I. stopnje LZS - Rudi Majer.

263423084 984904892372577 4000477633523289965 n

Prejemnik najvišjega priznanja  Plakete LZM - Dušan Volmajer.