22.4.2022, Franc KRIVEC

 

Že drugo leto po vrsti OŠ Jožeta Hudalesa iz Jurovskega Dola in LD Sv. Jurij Jurovski Dol organizirata delavnico dela z mladimi, kjer se jim predstavi dejavnost lovcev in njihova skrb za naravo. Tako je bilo tudi letos 22. aprila v lovskem domu LD Sv. Jurij. Učence z učiteljicama je na lovskem domu prijazno sprejel starešina LD Ivan Bračič in član UO LZS Franc Krivec.

Učenci 6. razreda OŠ so prisluhnili predavanju o varovanju narave, lovski dejavnosti, zgodovini lova, bolezni divjadi, ter bogastvo gozdov in njegov pomen. Dvourno prestavitev omenjene tematike je podal strokovni tajnik LZ Maribor Božidar Kunej ing. gozd. lov. Vsako poglavje posebej je obogatil s slikovnim materialom tako, da so se učenci lahko vživeli v razpravo in  tudi poglobljene odgovore na določena vprašanja.

LD Sv. Jurij Jurovski Dol že vsa leta odlično sodeluje z OŠ Jožeta Hudalesa. Začeli smo z obiskom najmlajših, ko smo jih popeljali  v bližnji gozd, kjer smo skupaj založili krmišče za malo divjad in solnice. Sedaj nadaljujemo z delom z mladimi, kjer organiziramo tovrstne  delavnice. Ob tej priliki ponudimo tudi zloženke in ostalo promocijsko gradiva, ki nam ga zagotovi LZM. Posebej smo izpostavili plakat, ki opozarja na poleganje mladičev srnjadi in s tem lastnike psov, da imajo te na povodcu.

V tem času se tudi zaključuje projekt opremljanja Naravoslovne učilnice zeleno info točko Štajerske na Lovske zveze Maribor. V preteklem letu se je povsem preuredila velika predavalnica. V tem letu bo urejen še zadnji prostor, kjer se bomo osredotočili na našo dejavnost, in ji dodali še priročno strokovno knjižnico, preparate in dermoplastike divjih živali iz našega okolja  in multimedijo. Tako se bodo lahko naša srečanja z mladimi, s šolsko in predšolsko mladino, ter z ostalo zainteresirano javnostjo odvijala tudi na lokaciji Tržaška c. 65 Maribor.

Tako je minil še en svetovni Dan Zemlje, ki ga obeležujemo že od leta 1970. Želimo si, da bi tudi ta, na videz skromna delavnica - delo z mladimi pri LZM in LD Sv. Jurij prispevala k osveščanju in varovanja okolja na Zemlji.

slika00001

slika00002

slika00003

Vse fotografije Franc Krivec