23.5.2022, Božidar KUNEJ

Slavnostna otvoritev nove zbiralnice uplenjene divjadi v LD Starše

V nedeljo, 22. maja 2022 je pri lovskem domu LD Starše potekala slavnostna otvoritev nove zbiralnice za uplenjeno divjad.

V uvodu je zbrane nagovoril tajnik Marjan Malek in besedo predal starešini lovske družine Janku Sitar. Starešina je predstavil potek gradnje zbiralnice za uplenjeno divjad in sobe za druženje lovcev po lovu. Zavalil se je vsem, ki so sodelovali pri izgradnji.

slika00014

Lovski dom in zbiralnica uplenjene divjadi LD Starše.  Foto:KunejB

Slavnostna govornika na prireditvi sta bila župan Občine Starše Stanislav Grajfoner in predsednik LZM Marjan Gselman.

Starešina LD Janko Sitar in Srečko Tancer sta prejela Priznanje Lovske zveze Maribor, ki se podeljuje za posebne zasluge lovcem LZM.

Sledila je slavnostna otvoritev nove zbiralnice uplenjene divjadi. To je v navzočnosti starešine in župana s slavnostnim prerezom traku izvedel najstarejši član LD Starše Aleksander Ekart.

Po otvoritvi so si navzoči lahko ogledali notranjost nove zbiralnice, klubske sobe za druženje po lovu ter v notranjosti lovskega doma lovske razstave divjadi in drugih prostoživečih vrst sesalcev in ptic. Starši lovci niso pozabili niti na najmlajše, saj so pripravili kotiček s promocijskim gradivom kartami Črnega Petra ter Spomin z lovsko tematiko.

Vse navzoče so pogostili s hrano in pijačo.

Vodstvu lovske družine še enkrat iskrene četistke ob otvoritvi nove zbiralnice in izvedbi dneva odprtih vrat.

slika00001

Starešina LD Starše Janko Sitar (desno) in tajnik Marjan Malek (levo)   Foto:KunejB

slika00002

Otvoritveni trak je ob prisotnosti župana prerezal najstarejši član LD   Foto:KunejB

slika00004

Starešina LD Starše Janko Sitar vstopa v novo zbiralnico uplenjene divjadi  Foto:KunejB

slika00003

Otvoritev so izvedli z desne Aleksander Ekart, župan Občine Starše Stanislav Grajfoner in starešina LD Janko Sitar Foto:KunejB

slika00010

Notranjost nove zbiralnice Foto:KunejB

slika00011

Vhod v klubsko sobo  Foto:KunejB

slika00012

Notranjost sobe za druženje po lovu Foto:KunejB

slika00005

Kotiček za mlajše Foto:KunejB

slika00008

Lovska razstava v notranjosti lovskega doma Foto:KunejB

slika00007

Udeleženci so si z zanimanjem ogledali lovsko razstavo Foto:KunejB

slika00015

 Vhod v lovski dom Foto:KunejB