dr.Marjan TOŠ

ODLIKOVANJE LZS  BOŽIDARJU KUNEJ  ZA DOBRO DELO

Upravni odbor mariborske lovske zveze pod vodstvom predsednka Marjana Gselmana je na  zadnji predpočitiški seji namenil največ pozornosti pripravam na izvedbo 48. srečanja slovenskh lovskih pevskih zborov in rogistov, ki bo 3. septembra na Pragerskem. 

Gre za tradicionalni Praznik slovenske lovske kuLture, s katerim se zelena bratovščina  vsako leto celovito predstavi javnosti z bogato kulturno dejavnostjo. Prireditev pripravljajo v sodelovanju z Lovsko zvezo Slovenije in njeno komsiijo za lovsko kulturo. Kot je povedal predsednik komisije za lovsko kulturo pri mariborski LZ Slavko Štiberc, pričakujejo okoli 250 pevcev in rogistov iz vse Slovenije. Priprave potekajo  brez zapletov,izdali bodo tudi elektronski bilten srečanja in poskrbeli za spominska darila vsem udeležencem. Podpredsednik LZ Maribor Borut Mithans pa je člane Upravnega odbora seznanil s potekom urejanja ekološke multimedijske učilnice, ki naj bi jo odprli 1. septembra. Za prizadevno delo je predsednik LZ Maribor Marjan Gselman podelil odlikovanje Lovske zveze Slovenije in sicer red za lovske zasluge III. stopnje sekretarju LZ  Maribor Božidarju Kunej.

 boidar kunej z odlikovanjem lzs

Božidar Kunej, sekretar LZ Maribor (v sredini) z odlikovanjem LZS /Foto: Bojan Urbančič/