Razstava trofej uplenjene in drugače odvzete divjadi v Pohorskem lovsko gojitvenem bazenu v letu 2022

Božidar KUNEJ, 30.1.2023

Ta vikend, 29.1.2023 je bila po dvoletnem premoru zaradi epidemije korona virusa v prenovljenih prostorih Lovske zveze Maribor (LZM) izvedena razstava trofej uplenjene in drugače odvzete divjadi v Pohorskem lovsko gojitvenem bazenu (PLGB) v letu 2022.

img 20230129 130152

PLGB je ureditev še iz prejšnjega lovskega zakona, vendar se Pohorski lovci še vedno združujemo v tej obliki in Območnemu združenju upravljavcev lovišč Pohorskega LUO in njegovemu izvršilnemu odboru vseskozi poročamo o upravljanju z lovišči na tem jugovzhodnem delu Pohorja in sporočamo težave, mnenja in podajamo predloge.

Na osnovi dogovora je združenih devet lovskih družin (LD). Puščava, Ruše, Radvanje, Hoče, Fram, Šmartno na Pohorju, Slovenska Bistrica, Oplotnica in Zreče.   Skupno število članstva (lovk in lovcev) znaša 528. Ti predstavljajo od skupnega števila 2064 članov LZM v 44 LD kar 26 % članstva.

Za PLGB je zelo pomembna vsakoletna organizacija lovske razstave, ki je namenjena poleg lovcev tudi širši javnosti. V tem letu je bila prirediteljica razstave trofej LD Radvanje, na območju katere je tudi sedež LZM. Razstava je bila izjemna, so upravljavci lovišč na ogled postavili najrazličnejše trofeje. V letu 2022 je bilo v loviščih PLGB skupno evidentiranih oz. odvzetih  1002 osebkov srnjadi, 292 jelenjadi, 7 damjakov, 62 gamsov, 110 divjih prašičev, 340 lisic, 19 jazbecev, 32 kun,  23 poljskih zajcev, 75 fazanov, 13 rac mlakaric, 25 šoj, 186 sivih vran in 4 šakali.

Postavitev razstave se je izvedla že v soboto, uradna otvoritev pa je bila v nedeljo. Predsednika LZM, navzoče starešine in ostale lovce je pozdravil predsednik PLGB Zdravko Brezovšek, ki je tudi predsednik komisije za pregled in oceno odstrela in izgub divjadi v Pohorskem LUO. Podal je podrobno analitično in grafično predstavitev odvzema divjadi, ki jo je pripravil strokovni tajnik LZM.

Ob koncu uradnega dela razstave so bili upleniteljem trofej v I,II,III kakovostnem razredu izročeni trofejni listi. Komisija PLGB je pred razstavo še enkrat ocenila izjemne trofeje in nanje dodelila bronaste, srebrne in zlate medalje. S tem se nikakor ne povzdiguje kult trofeje, pač pa izraža spoštovanje do uplenjene divjadi. Od skupno razstavljenih 470 trofej jih je 15 prejelo medalje za kakovostne razrede. Od tega za srnjakovo rogovje 1 zlata, 5 bronastih, jelenje rogovje 1 srebrna, 4 bronaste, gamsovi roglji 1 srebrna, 2 bronasti ter  1 zlata za lobanjo šakala.

Izvedba razstave na LZM je prejela dober odziv ne samo lovske, pač pa tudi ostale zainteresirane javnosti. 

 

 

 

img 20230129 125455

Prapor prirediteljice razstave LD Radvanje v preddverju razstave.  Foto: KunejB.

 

 img 20230129 085630 1

Postavitev dela razstave pred uradnim odprtjem.   Foto: KunejB.

 

img 20230129 101748

Prisotne na otvoritvi razstave je nagovoril Zdravko BREZOVŠEK, predsednik PLGB, Območnega združenja upravljavcev lovišč Pohorskega LUO ter komisije za pregled in oceno odstrela in izgub divjadi. Foto: KunejB.

img 20230129 102254

Predsednik LZM, Marjan Gselman se je z veseljem udeležil prve razstave trofej v prenovljenih prostorih LZM. Foto: KunejB.

 

img 20230129 100149

 

Analitična in grafična predstavitev odvzema divjadi v letu 2022, ki jo je pripravil strokovni tajnik LZM. Foto:KunejB.

 

img 20230129 085720

Razstavni pano LD Puščava z največjim številom uplenjene jelenjadi do sedaj. Res izjemo, ob tem še razstavljeni roglji gamsov, in rogovje srnjakov. Foto: KunejB.

 

img 20230129 085809

Razstavni pano LD Ruše z največjim številom uplenjenih gamsov in raznovrstno divjadjo, ki jo imajo v lovišču. Foto: KunejB.

 

img 20230129 085835

Razstavni pano prirediteljice LD Radvanje z razstavljenim rogovjem srnjadi in roglji gamsov. Foto: KunejB.

img 20230129 085853

Razstavni pano LD Hoče z močnejšima jelenoma ter čekani merjascev in posebnostjo, rogovjem srnjaka ujetega v plastično mrežo. Foto: KunejB.

img 20230129 085824

 Razstavni pano LD Fram z močnejšim jelenom in srnjakom v III. kakovostnem razredu in čekani merjascev. Foto: KunejB.

 

img 20230129 085751

Razstavni pano LD Šmartno na Pohorju z ocenjenimi najmočnejšimi jeleni na razstavi, ter gamsjimi roglji in srnjakovim rogovjem v III. kakovostnem razredu.   Foto: KunejB.

 

img 20230129 085735

Razstavni pano LD Slovenska Bistrica z močnejšim jelenom ter srnjakovim rogovjem v III. kakovostnem razredu. Posebnost šakalova lobanja v I. kakovostem razredu.   Foto: KunejB.

 

img 20230129 085728

Razstavni pano LD Oplotnica z najmočnejšim ocenjenim srnjakom na razstavi v I., III. kakovostnem razredu in ostalimi izredno kakovostnim rogovjem srnjadi. Foto: KunejB.

 

img 20230129 085659

 Razstavni pano LD Zreče s številnimi jeleni, srnjakovim rogovjem ter gamsovimi roglji.   Foto: KunejB.