Štajerski kinologi so že leta 1907 podprli ustanovitev  slovenske lovske (in kinološke) organizacije – Novi prapor in nova brunarica na vadbenem poligonu na Požegu pri Zgornji Polskavi

 

dr.Marjan TOŠ, 4.9.2023

Mariborski lovski kinologi so minulo soboto na vabenem poligonu za šolanje psov na Požegu pri Zgornji Polskavi slovesno razvili novi društveni prapor in odprli novo brunarico.

Slovesnosti so so poleg praporščakov lovskih družin mariborske lovske zveze na čelu z njenim predsednikom Marjanom Gselmanom, udeležili tudi predstavniki lovsko-kinoloških  društev  Celje, Ptuj – Ormož, Koroška in Društva ljubitejev ptičarjev Slovenije. Med gosti je bil tudi župan občine Rače – Fram Samo Rajšp in edini še živeči ustanovni član LKD Maribor Milan Krajnc iz LD Duplek, ki je sodeloal na ustanovni skupščini 8. junija 1979.

Vse je nagovoril in pozdravil predsednik Lovsko kinološkega društva Maribor (LKD) Zdravko Brezovšek in se zahvalil za pomoč in podporo pri delovanju društva vsem članom in še posebej darovalcem žebljičkov in trakov za novi prapor. 

Potem ko je praporščak LKD Maribor Milan Pehar ob zvokih lovskih rogistov LZ Maribor slovesno zavil stari prapor in predal za arhiv tajniku LKD Božidarju Kunej, je  novi prapor slovesno razvil predsedndik LKD Zdravko Brezovšek in ga predal praporščaku Milanu Peharju. Ta se je zaobljubil; "da bo za prapor zgledno skrbel in ga  častno nosil na  vseh poteh". Z novim praporom so se slovesno pobratili praporji LD in s tem je bilo slovestno razvitje končano.

Po njem sta predsednik LKD Maribor Zdravko Brezovšek in predsednik strokovnega sveta LKD Anton (Tone) Selinšek ob navzočnosti blagajničarke LKD Vlaste Ciringer slovesno prerezala trak pred vhodom v novo brunarico na vadbenem poligonu na Požegu pri Zgornji Polskavi. S tem dejanjem so vadbeni poligon za šolanje psov tudi uradno predali v uporabo. Slovesno odprtje vrat nove brunarice so pospremili lovski rogisti, ki so tudi sicer sodelovali v kulturem programu skrbno pripravljene in dobro obiskane slovesnosti v prireditvenem šotoru. Brez zadržka lahko zapišemo, da je bila to izjemna promocija lovstva in lovske kinologije, za kar gredo vodstvu LKD Maribor vse čestitke. Tako se piše zgodovina za bodoče rodove zelene bratovščine.

Tradicijo lovskih kinologov izpred  štirih desetletij in pol  zdaj uspešno nadaljuje mlajša generacija lovskih kinologov. Na čelu Upravnega odbora LKD Maribor je kot predsednik  Zdravko Brezovšek z LD Šmartno na Pohorju, predsednik Strokovnega sveta je  Anton (Tone) Selinšek iz LD Polskava, njegov podpredsednik pa Vojteh Kikl iz LD Slovenska Bistrica. Tajniške naloge opravlja Božidar Kunej iz LD Oplotnica, blagajničarka pa je Vlasta Ciringer iz LD Polskava. Ostali člani UO so še Uroš Troha, Kaja Šoštarič, Milan Pehar, Mirko Urleb, Benjamin BaumanDušan Rosenfeld. Nadzorni odbor LKD Maribor vodi Dušan Vodopivec iz LD Ruše člana sta Alojz Lorber LD Polskava in Jožef Želj LD Pobrežje-Miklavž.

LKD Maribor so od ustanovitve leta 1979 pa do danes vodili predsedniki Karel Ingolič, Borut Brezovšek, Rudi Roter, Polde Nabernik, Anton (Tone) Selinšek in aktualni predsednik Zdravko Brezovšek. LKD ima usposobljene inštruktorje za šolanje lovskih psov, to so Uroš Troha, Marjan Gselman in Nino Najvirt.

LKD Maribor ima urejeno spletno stran. Dejavnost LKD je bila vedno deležna velike podpore vodstev ZLD oz. LZ Maribor, tudi zdajšnjega vodstva pod predsedovanjem Marjana Gselmana.

Dr. Marjan Toš

Fotografije:

Marjan Gselman, Božidar Kunej in Zdravko Brezovšek pred začetkom slovesnosti na Zg. Polskavi/Foto: Marjan Toš/

Ostale fotke dodaj z tvojega repertoarja