dr. Marjan Toš, 15.7.2015 

Prijateljsko sodelovanje lovcev iz LD Vurmat  in LD Dobrava  traja že vse od konca 70-tih let minulega stoletja. V okviru pobratenja so se lovci  že na samem začetku dogovorili, da bodo člani obeh LD lahko hodili na Kozjak na lov na gamsa in v Slovenske gorice na srnjaka. To so vedno prijetna doživetja, vedo povedati lovski tovariši obeh LD. Letos je lovil srnjaka v Dobravi Slavko Štiberc, kateremu je družbo delal sin Damjan. Njun vodnik je bil Peter Rajniš iz revirja Brengova, ki se je zelo potrudil, jima razkazal del lovišča in ju pripeljal do kar nekaj trofejno zanimivih in dobrih srnjakov. Na lov so šli večkrat, ko so obrnili pravljično številko »sedem«, pa se je Slavku  v revirju Brengova Diana nasmejala. Uplenil je namreč dobrega, starejšega srnjaka, česar sta bila z vodnikom Petrom zelo vesela. Po končanem lovu, ki je potekal na visoki preži v »Stiperovi grabi«, so opravili etični poklon in zahvalo za uplenitev z zadnjim grižjajem srnjaku in zeleno vejico uplenitelju, nato pa so srnjaka pripeljali do Petrove domačije v Brengovi. Tam se jim je pridružil še starešina LD Dobrava Franc Slekovec in uplenitelju izrekel lovski blagor, vodniku pa zahvalo za vzorno vodenje gosta. Ob uplenjenem srnjaku je zadonela tudi melodija iz lovskega roga, saj je Slavko rogist pri skupini rogistov LZ Maribor. 

slavko-brengova

Fotografija: Peter, Slavko in Damjan po lovu v Brengovi. (foto Marjan Toš )