dr. Marjan Toš, 2.9.2015

V okviru obeleževanja 60-letnice LD Šentilj, ki je bilo nadvse svečano in vsebinsko bogato, je bila v tamkajšnjem lovskem domu tudi  18. redna  seja Upravnega odbora LZ Maribor. Na njej so člani spregovorili o nekaterih aktualnih temah, najprej pa prisluhnili kratki predstavitvi LD šentilj. O njenem nastanku, bogati zgodovini in prizadevanjih na področju varstva narave ter upravljanja z divjadjo, je spregovoril starešina Rudi Majer.

Nanizal je nekaj izjemno zanimivih podatkov in med drugim povedal, da so v letu ustanovitve LD Šentilj 1955. leta uplenili samo 3 srnjake in eno srno, zato pa 200 zajcev in več kot 300 fazanov. Na takšno »žetev« so jim ostali le še spomini, saj je mala divjad v velikem upadanju in so lani uplenili samo 2 fazana in 5 zajcev. Zato pa imajo stabilno populacijo srnjadi, ki se širi celo v naselja, saj je njen življenski prostor vse bolj omejen, je še dejal starešina šentiljske LD Rudi Majer, sicer tudi član UO LZ Maribor in dolgoletni lovski funkcionar. V njihovem lovišču se od tujerodnih vrst pojavlja nutrija na območju Mure, pa tudi šakal in rakunji pes. Na terenu ne beležijo konflitkov, sodelovanje s kmeti je zelo dobro in je lahko zgled za mnoge druge LD. Izjemno zadovoljni so tudi s sodelovanjem z lokalno skupnostjo, to je z občino Šentilj. V okviru praznovanja letošnjega občinskega praznika bodo odprli razstavo o 60-letni zgodovini LD šentilj, kar si štejejo v posebno čast.Predsednik LZ Maribor Marjan Gselman se je starešini zahvalil za izčrpno predstavitev in gostoljubni sprejem in LD Šentilj izročil spominsko zahvalo.

dscn4102

Predsednik LZM podeljuje zahvalo za gostoljubnost starešini LD Šentilj. Foto: Kunej B.

V nadaljevanju zasedanja je UO LZ Maribor sprejel spremembe Pravilnika o podeljevanju Plakete in Priznanja Lovske zveze Maribor in prisluhnil informaciji predsednika Marjana Gselmana o razpisu in pripravah na volitve organov LZ Slovenije. Za organe v naslednjem mandatu je bilo evidentiranih več članov iz LD mariborske zveze, kar je zelo vzpodbudno, saj želijo kot največja območna lovska zveza v Sloveniji  aktivno in konstruktivno sodelovati pri vodenju politike, sprejemanju in realizaciji odločitev vseh  organov LZS. Člani UO, zadolženi za posamezna delovna podorčja, so na kratko predstavili delo v zadnjem obdobju in nanizali načrtovane aktivnosti do konca letošnjega koledarskega leta. Med njimi bo tudi realizacija tabora mladih v LD Poljčane.

M.T.