dr. Marjan Toš, 23.9.2015

Pri lovskem domu v Spodnjem Porčiču je bila osrednja svečanost ob 70-letnici LD Lenart. Na njej so  zaslužnim lovcem in kinologom podelili odlikovanja Lovske zveze Slovenije, Kinološke zveze Slovenije in zahvale LD Lenart.

Udeležence slovesnosti, ki so se je udeležili praproščaki in predstavniki sosednjih LD iz lenarškega LGB,  pobratene LB Boč na Kozjaku, predsednik  Lovske zveze Maribor Marjan Gselman in lenarški župan mag. Janez Kramberger, je s posebnim pozdravnim pismom nagovoril pokrovitelj tega dogodka, slovenski kmetijski minister mag. Dejan Židan in se lenarškim lovcem zahvalil za predano in požrtvovalno delo v dobro narave in divjadi. Slavnostni govornik je bil starešina LD Lenart Vinko Grajfoner, ki je med drugim orisal zgodovino tega najstarejšega kolektiva zelene bratovščine v osrednjih Slovenskih goricah. Začetki organiziranega lovstva pri Lenartu segajo že v leto 1921, ko je bil ustanovljen odsek podružnice Slovenskega lovskega društva Maribor za okraj Sv. Lenart. Vodil ga je lenarški narodnjak in sokolski voditelj dr. Milan Gorišek. Po drugi svetovni vojni so 4. septembra 1945 ustanovili Lovsko zadrugo Lenart kot predhodnico današnje LD Lenart v Slovenskih goricah. Ta zdaj šteje 32 članov, med njimi  je tudi več mladih lovcev, kar je dobra popotnica za nadaljevanje bogatega izročila in tradicije organiziranega lovstva v središču Slovenskih goric. V kulturnem programu svečanega zborovanja ob 70-letnici LD Lenart v Slovenskih goricah sta nastopila pihalni orkester MOL iz Lenarta in rogisti Lovske zveze Maribor, program pa je povezovala radijska napovedovalka Darinka Čobec. Po slovesnosti je bilo še prijetno družabno srečanje, na katerem  so se članom zelene bratovščine pridružili tudi mnogi domačini iz bližnje okolice, s katerimi lenarški lovci dobro sodelujejo. Za lovske kulinarične donrte je poskrbel kuharski mojster, sicer tudi član LD Lenart, Stanislav Kegl s sodelavci.

M.T.

 

ld lenart-2

Slovesnosti ob 70-letnici LD Lenart so se udeležili  praporščaki sosednjih LD iz lenarškega    LGB.   Foto: Marjan Toš

ld lenart-4

Med gosti sta bila tudi lenarški župan mag. Janez Kramberger in predsednik LZ Maribor Marjan Gselman.  Foto: Marjan Toš