dr. Marjan Toš, 19.10.2015

LD Dobrava iz Svete Trojice v Slovenskih goricah je organizirala tradicionalno srečanje s člani pobratene LD Vurmat  s Svetega Duha na Ostrem Vrhu. 

Po  zajtrku v lovskem domu so skupaj odšli na krajši skupni jesenski lov na malo divjad v lovski revir Cogetinci pri Cerkvenjaku. Tam je zbrane nagovoril in pozdravil starešina LD Dobrava Franc Slekovec in gostom iz pobratene LD Vurmat zaželel prijetno dobrodošlico. Lovili so fazane, zajce in lisice, predvsem pa je bilo srečanje priložnost za imenjavo mnenj in pogledov o skupnih teževah, s katerimi se soočajo lovci na Kobanskem in v Slovenskih goricah. In teh ni malo, zlasti še zaradi nenehnega slabšanja naravnih pogojev in razmer v okolju za divjad. Ta je pogosto močno vznemirjena zaradi posegov v gozdni in kmetijski prostor, velike izgube pa zlasti pri srnjadi povzročajo promet in potepuški psi. LD Dobrava in LD Vurmat sta se pobratila leta 1977, ob 50-letnici LD Dobrava pa so leta 2004 s podpisom posebne listine o prijateljstvu zgledno sodelovanje znova potrdili in poglobili. Lovci iz Vurmata prihajajo v Slovenske gorice na lov na srnjaka in na malo divjad, dobravški lovci pa odhajajo na Kobansko na lov na gamsa in divje prašiče.

cogetinciFotografija: Pred lovom v  revirju Cogetinci (Foto  Marjan Toš )

 

M.T.