70-letnici ustanovitve LD Pesnica-Jarenina je bilo pri lovskem domu na Vajgnu veliko lovsko zborovanje, ki sta se ga poleg domačih lovcev in njihovih prijateljev iz vse Slovenije udeležila tudi predsednik Lovske zveze Maribor Marjan Gselman in pesniški župan Venčeslav Senekovič.

Posebnega pozdrava so bili deležni lovski prijatelji iz pobratene LD Most na Soči pod vodstvom starešine Mira Kovačiča in iz prijateljske LD Vrhe, ki jih je vodil starešina Miro Bratož. Slavnostni govornik je bil starešina LD Pesnica – Jarenina Igor Pahor, ki je orisal zgodovinsko pot tega 40-članskega kolektiva zelene bratovšlčine in njihovo skrb za ohranitev narave in divjadi. Domače lovce in njihove goste je nagovoril in pozdravil tudi pesniški župan Venčeslav Senekovič, ki je med drugim poudaril, da smo za naravo in njeno ohranitev odgovorni vsi, ne le lovci.Predsednik LZ Maribor Marjan Gselman  se je ob jubileju zahvalil  lovcem za prostovoljno delo v lovišču in jim izročil spominsko priznanje. Nadvse svečano so podpisali listino o sodelovanju in prijateljstvu med LD Vrhe in LD Pesnica- Jarenina in razvili nov družinski prapor. V izbranem kulturnem programu so poleg rogistov LZ Maribor nastopili še učenci OŠ Pesnica pod vodstvom mentorice Božene Arnejčič  in OŠ Jarenina  z mentorico Valerijo Vreča in Pesniški oktet.Ob jubileju so izdali Zbornik, ki ga je uredil Ferdinand Rojko.

(mt)

razvitje prapora pesnica-jarenina

Razvitje novega lovskega prapora na Vajgnu ( Dušan Ivičak)

listini o pobratenju pesnica-vrhe

 Podpis listine o sodelovanju med LD Pesnica-Jarenina in LD Vrhe (Foto: Dušan Ivičak)

pesnica-skupinska fotka

Skupinski posnetek pred lovskim domom na Vajgnu (arhiv LD Pesnica-Jarenina)