Oplotniški lovci so se zbrali na volilnem občnem zboru

18.3.2018 Božidar Kunej

V soboto, 17. marca so imeli v prostorih lovskega doma redni-volilni občni zbor člani Lovske družine Oplotnica. Občnega zbora so se udeležili župan občine Oplotnica, predstavniki pobratene LD Radeče, predstavnik LZ Maribor in sosednjih LD Zreče, LD Slovenske Konjice, LD Loče, LD Cigonca in LD Slovenska Bistrica.

Delovno predsedstvo občnega zbora je imelo obširni dnevni red. Poročila o delovanju LD Oplotnica v preteklem letu in mandatu je podal starešina Božidar Sevšek, predsedniki komisij in nadzorni odbor.

V preteklem letu so člani opravili dela v lovišču in društvenem delovanju v vsoti 8471 ur. Ta dela so bila opravljena prostovoljno, če bi jih denarno ovrednotili potem znaša vloženo delo v upravljanje z loviščem 42.355,00 €. Predstavljen je bil predlog letnega načrta lovišča in poslovno finančnega načrta za leto 2018, ki je bil soglasno sprejeti.

 stareina podaja poroilo low

Starešina Božidar Sevšek (levo) podaja poročilo o delu LD. Delovno predsedstvo OZ (desno)   /foto:KunejB./

Gostje – župan občine in predstavniki sosednjih lovskih družin ter LZ Maribor so zaželeli dobro delovanje lovski družini še v naprej in izrazili želje po dobrem sodelovanju.

Starešina je ostal Božidar Sevšek, ki je lovsko družino vodil že zadnja štiri leta. Predstavil je novi 9 članski upravni odbor, ki ga je občni zbor soglasno potrdil. Starešina-Božidar Sevšek, tajnik-Božidar Kunej, gospodar-Boštjan Sadek, blagajnik-Ivan Kovše, vodja lovsko čuvajske službe-Vojko Vivod, referent za prosveto in statistiko-Tilen Štefane, strelski referent-Marijan Sadek, kinološki referent-Janez Gošnjak, upravnik lovskega doma-Drago Očko. Izvoljeni so bili tudi člani nadzornega odbora in disciplinske komisije.

Ob zaključku občnega zbora so bila podeljena lovska odlikovanja, katera zaslužnim članom podeljuje Lovska zveza Slovenije. Z redom za lovske zasluge III. stopnje so bili odlikovani Marjan Sadek in najstarejša člana, ki sta v preteklem letu praznovala osebna jubileja, 90- letni Ludvik Brence in 95-letni Maks Višnar. Zahvalo za dolgoletno delovanje v organih LD sta prejela dosedanji gospodar Viktor Kovše in predsednik NO Maksimiljan Lešnik.  

podelitev zahvale low

(od leve) Drago Vešner-predstavnik LZM, Maksimiljan Lešnik-prejemnik Zahvale za dolgoletnega presednika NO, starešina-Božidar Sevšek, delovni predsednik OZ-Marijan Sadek /foto:KunejB./ 

Po zboru je sledilo sproščeno druženje. Ob tem se ni pozabilo na lovske šege in običaje. V lovskih vrstah sta bila »zelenca« nekrščena lovca z opravljenim lovskim izpitom. Lovski krst, predstavlja sprejem v zeleno bratovščino, kar je ostanek srednjeveškega obreda – sprejema med viteze. Pred častnim lovskim razsodiščem sta po uspešnem zagovoru bila krščena s škropljenjem vina po zatilju in udarci palice po zadnji plati v imenu boginje Diane, lovske družine in zelene bratovščine mlada lovca, Tilen Štefane in Patricij Perklič.

prisotni na oz low

Zbrani na občnem zboru LD Oplotnica  /foto:KunejB./